• news.cision.com/
  • Metsä Fibre/
  • Metsä Fibre ja Linde allekirjoittivat esisopimuksen Kemin biotuotetehtaalle rakennettavasta happilaitoksesta

Metsä Fibre ja Linde allekirjoittivat esisopimuksen Kemin biotuotetehtaalle rakennettavasta happilaitoksesta

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 7.12.2020

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Linde ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan happilaitoksesta. Esisopimus kattaa biotuotetehtaalle rakennettavan happilaitoksen sekä laitoksen operoinnin ja kunnossapidon. Laitoksesta tulisi yksi maailman suurimmista VPSA-tekniikkaan (Vacuum Pressure Swing Adsorption) perustuvista happilaitoksista. Laitos on pitkälle automatisoitu, energiatehokas ja mukautuu hyvin pääprosessin muuttuviin tarpeisiin. Laitosta ohjataan ja valvotaan Ruotsin Avestassa sijaitsevasta Linden etäohjauskeskuksesta. 

”Olemme tehneet Linden kanssa pitkään yhteistyötä ja luotamme heidän tekniikkaan. Meillä on hyviä kokemuksia Linden tehokkaasta ja toimitusvarmasta VPSA-tekniikasta ja hapen toimituksesta Äänekosken biotuotetehtaallamme. Happi on keskeinen kemikaali selluntuotannossa ja sen keskeytymätön saatavuus on ensisijaisen tärkeää niin tuotantoprosessille, tuotelaadulle kuin toiminnan turvallisuudelle”, kertoo Metsä Fibren projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.

”Olemme ylpeitä siitä, että Metsä Fibre on valinnut meidät kumppanikseen tässä hankkeessa ja odotamme menestyksekkään yhteistyön jatkuvan. Paikan päällä tehdasalueella tuotettu happi on tehokkaimpia tapoja toimittaa suuria määriä kaasua teollisille prosesseille. Meidän ratkaisumme täyttää myös Kemin biotuotetehtaan vaativat ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuustavoitteet”, sanoo Marika Kärki, Linden On-site asiakkuuspäällikkö.

Mahdollisen biotuotetehdasinvestoinnin arvo on kokonaisuudessaan noin 1,5 miljardia euroa ja tehdas tuottaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä monia muita biotuotteita. Suunniteltu biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana. 

”Olemme asettaneet Kemin biotuotetehtaalle korkeat ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuustavoitteet. Tämän vuoksi odotamme myös kumppaneidemme toimittavan teknisesti luotettavimmat ratkaisut ja tuntevan tuotantovaatimuksemme. Linde on alansa johtava yritys, joka keskittyy parantamaan asiakkaidensa suorituskykyä vastuullisesti”, Johansson sanoo.

Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Tällä hetkellä laitehankintojen lisäksi edistetään muun muassa ympäristölupaprosessia, rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. Valmius tehdä lopullinen investointipäätös arvioidaan saavutettavan aikaisintaan loppuvuonna 2020 ympäristölupaprosessin valmistuessa ja muiden edellytysten täyttyessä. Toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Suunnittelutyö tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa on työskennellyt elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Investointi myös turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson
projektijohtaja
Metsä Fibre
jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia