Metsä Fibre onnistui tehostamaan bioenergian tuotantoa

Metsä Group asetti vuonna 2009 tavoitteekseen parantaa energiatehokkuuttaan 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre otti ison askeleen kohti tavoitetta: yhtiö onnistui tehostamaan uusiutuvan energian tuotantoa useiden miljoonien arvosta pelkästään haastamalla toimintatapojaan, ilman mittavia investointeja. Bioenergia on nyt koko Metsä Fibren asia.

Metsä Fibre on vahva selluyhtiö ja merkittävä bioenergian tuottaja. Yli 10 prosenttia koko Suomen uusiutuvasta energiasta valmistetaan yhtiön tehtailla. Sellun lisäksi Metsä Fibren tehtailla syntyy sähköä, lämpöä ja puupolttoaineita, kuten kuorta ja purua, sekä biokemikaaleja eli mäntyöljyä ja tärpättiä. Energian ja biokemikaalien arvo vastaa yli 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta – mutta käyttämätöntä potentiaalia on edelleen olemassa.  Viime vuonna Metsä Fibressä tehtiin lujasti töitä bioenergiapotentiaalin ulosmittaamiseksi. Hyviä tuloksia on saatu varsin yksinkertaisilla toimilla: Vanhoja toimintamalleja on haastettu, yhteistyötä Metsä Groupissa on lisätty, sekä bioenergian taloudellinen merkitys on nostettu tehtaiden talteenotto-osastoilta koko yrityksen päivittäiseksi teemaksi – aamupalavereihin ja tulosseurantaan.

”Oleellisinta on kyseenalaistaa nykytilanne jatkuvasti ja pohtia, mitä voimme tehdä paremmin. Energia-asioiden syvällisempi ymmärtäminen ja uusien ratkaisujen etsiminen on saanut metsäfibreläiset innostumaan bioenergiatulosten tavoittelusta”, sanoo Metsä Fibren kehityspäällikkö Jorma Heikkilä.

Merkittäviä parannuksia

Energiatehokkuus parani merkittävästi viime vuonna paitsi toimintatapoja haastamalla, myös arvioimalla teknisiä mahdollisuuksia uudelleen sekä hyödyntämällä tehdasprosesseja tehokkaammin. Koko tuotantoprosessi ajetaan energiaa säästäen alusta loppuun ja sähköä tuotetaan enemmän. Esimerkiksi energiana käytetty kuori on saatu kuivemmaksi ja lämpö paremmin hyötykäyttöön. 

Metsä Fibren tehtaat kamppailevat osin samojen haasteiden parissa ja näin myös tukevat toisiaan. Esimerkiksi Kemissä ja Raumalla onnistuttiin viime vuonna vähentämään tehtaan vedenkäyttöä monissa kohdin yhtäläisin konstein. Kun pärjätään vähemmällä vedellä, energiaa säästyy pumppauksessa ja haihdutuksessa.

Erityisen loistavia tuloksia saavutettiin Kemin tehtaalla, joka on malliesimerkki toimivasta kehitystyöstä parhaimmillaan. Kemin tehtaan osuus vuoden 2013 bioenergiatavoitteiden saavuttamisessa on yli puolet.

”Kemistä on löytynyt vahva innostus ja hyvä motivaatio haastaa ja kehittyä – ja tietysti osaamista myös. Määrätietoisilla kehitystoimilla tehostamme edelleen bioenergian tuotantoa, joka on jo nyt saatu miljoonien eurojen kasvu-uralle”, sanoo bioenergian teemavuotta vetänyt Metsä Fibren tekninen johtaja Kari Ala-Kaila.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa