Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessi etenee

Metsä Fibre lehdistötiedote

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan osalta toukokuussa 2019. Tuolloin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) toimitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-ohjelma. Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu YVA-ohjelman perusteella. Ohjelma oli kuulutettuna yleisön lausuntoja ja kommentteja varten 17.5.–17.6.2019.

Lapin ELY-keskus on antanut lausunnon YVA-ohjelmasta tänään 17.7.2019. ELY-keskus toteaa lausunnossa, että Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on käsitelty riittävällä tarkkuudella ne asiat, jotka ohjelmassa tulee esittää. Ohjelma täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa esitetyt vaatimukset. Lausunnossa todetaan myös, että arviointiohjelma antaa hyvän pohjan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnille ja YVA-selostuksen laatimiselle. Työ jatkuu ottamalla huomioon ELY-keskuksen lausunto ja siinä olevat näkökohdat ja vaatimukset, samoin kuin yleisön mielipiteet ja lausunnot, joita ELY sai ohjelmasta kaikkiaan 20 kappaletta.

YVA-prosessi jatkuu lain mukaisena arviointina ja seurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2019 kommentoimaan tehtyä työtä. Seurantaryhmä koostuu henkilöistä, joilla on työnsä tai luottamustoimensa puolesta intressi mahdolliseen tulevaan biotuotetehtaaseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Ryhmä koottiin kutsumalla alueen keskeiset toimijat mukaan. YVA tulee olemaan valmis syyskuussa 2019, jonka jälkeen järjestetään yleisötilaisuus. Tämän jälkeen Lapin ELY-keskus antaa YVA-arvioinnista perustellun päätelmän, jonka aluehallintovirasto huomioi ympäristölupaa myöntäessään.

Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessin dokumentaatio löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA. Metsä Fibren verkkosivuilta löytyy tietoa biotuotetehdasprojektista kokonaisuudessaan ja menneillään olevasta hankesuunnittelusta, johon myös YVA-prosessi kuuluu: https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Kemin-biotuotetehdas. Metsä Fibren ympäristökonsulttina toimii Sweco yhteistyökumppaneineen.

Metsä Fibren suunnittelema, noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehdas rakennettaisiin Kemin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lisätiedot:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, Metsä Fibre, puh. 040 830 4432, jari-pekka.johansson@metsagroup.com 

Kaisu Annala, YVA- ja ympäristölupavastaava, Metsä Fibre, puh. 050 449 4948, kaisu.annala@metsagroup.com   

Matti Prakkula, ylitarkastaja, yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 034,
matti.prakkula@ely-keskus.fi 

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsafibre.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia