Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli voitti Suomen laatuinnovaatiokilpailun

Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli voitti Suomen laatuinnovaatiokilpailun ja sai Quality Innovation Award -palkinnon suurten yritysten sarjassa. Tulevaisuuden tehtaat on uusi tiimien itseohjautuvuuteen perustuva tuotanto-organisaation toimintamalli. Idea mallista syntyi henkilöstöltä saadusta palautteesta, jossa omaan työhön toivottiin enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Uuden toimintamallin henkilöstö kehitti itse.

Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli voitti Suomen laatuinnovaatiokilpailun ja sai Quality Innovation Award -palkinnon suurten yritysten sarjassa. Tulevaisuuden tehtaat on uusi tiimien itseohjautuvuuteen perustuva tuotanto-organisaation toimintamalli. Idea mallista syntyi henkilöstöltä saadusta palautteesta, jossa omaan työhön toivottiin enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Uuden toimintamallin henkilöstö kehitti itse.
 
Tulevaisuuden tehtailla hyödynnetään työntekijöiden laajaa ja monipuolista ammattitaitoa ja kokemusta, päätösvalta ja vastuu omasta tekemisestä kasvavat sekä tiimin itseohjautuvuus lisääntyy. Henkilöstön osaaminen saadaan käyttöön rutiinitehtävien tehokkaan hoidon lisäksi myös prosessien kehittämiseen.

”Innovaation taustalla on oivallus tulevaisuuden työnteon mallista. Vuorojen itseohjautuvuus ja jaettu johtajuus kasvattavat vastuunottoa vuoroissa. Samalla pystytään hyödyntämään osaamispotentiaalia laajemmin koko tehtaalla”, Metsä Fibren henkilöstöjohtaja Jari Forss kertoo.
 
Ennen vuoroissa toiminut vuoroesimies siirtyi Tulevaisuuden tehtaat -mallissa päivätyöhön ja nykyisin vuorot toimivat itsenäisesti vuorojen etumiesten koordinoimina. Esimiestyössä siirrytään työnjohtamisesta henkilöstön valmentavaan johtamiseen.
 
Toimintamalli parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota sekä kehittää uudistumiskykyä. Tiimien ja työntekijöiden vaikuttaminen ja vastuu lisääntyvät, mikä vaikuttaa tehtaan tuotantoon, laatuun ja tulokseen. Toimintatapa näkyy tuloksina  tuottavuudessa, positiiviset muutokset ovat heijastuneet myös kustannuksiin.
 
Tulevaisuuden tehtaat otettiin ensin käyttöön Rauman tehtaalla vuoden 2016 alussa, tällä hetkellä toimintamalli on käytössä myös Äänekosken tehtaalla. Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli on edelläkävijä koko metsäteollisuudessa.
 
Metsä Fibre osallistuu aktiivisesti Suomen laatukilpailuun, sillä toiminnan laatua arvioiva kilpailu tukee yhtiön jatkuvan kehittämisen periaatteita. Metsä Fibre voitti Suomen laatupalkinnon vuonna 2012 kilpailun historian parhailla pisteillä ja kaksi kertaa aiemmin laatuinnovaatiopalkinnon vuosina 2012 ja 2014.
 
Lisätietoja:
Jari Forss, henkilöstöjohtaja, Metsä Fibre, p. 040 5707 652, jari.forss@metsagroup.com
 
www.metsafibre.fi
 
Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2015 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa