Metsä Fibren uusi toimintamalli tuo henkilöstölle päätösvaltaa ja monipuolisempia työtehtäviä

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre pilotoi toimintamallia, joka perustuu vuorohenkilöstön itseohjautuvaan toimintaan ja jaettuun johtajuuteen. Sen suunnitteluun on osallistunut yli 200 metsäfibreläistä.

 

Metsä Fibre uudistaa toimintaansa pilotoimalla uutta Tulevaisuuden tehtaat -toimintamallia, joka perustuu itseohjautuviin ja itsenäisiin tiimeihin sekä jaettu johtajuuteen. Käyttöönotto alkaa tammikuussa Rauman tehtaalla pilottiprojektina. Alkuvuoden aikana uusi toimintamalli täsmentyy, minkä jälkeen se voidaan ottaa käyttöön koko yrityksessä.

Itseohjautuvuus ja jaettu johtajuus tarkoittavat käytännössä sitä, että tiimeissä ei ole esimiestä, vaan vuorohenkilöstö tekee itsenäisiä päätöksiä ja sopii keskenään töiden jakautumisesta yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Perinteisesti tehtaalla on työskennelty siten, että vuoron esimies ohjaa toimintaa. Metsä Fibren henkilöstön monipuolinen osaaminen pääsee itseohjautuvissa tiimeissä oikeuksiinsa täysin uudella tavalla.

”Metsä Fibressä on paljon osaamista ja potentiaalia, joita pystytään hyödyntämään uuden toimintamallin ansiosta huomattavasti nykyistä paremmin, koska jokaisen työntekijän on mahdollisuus tehdä vastuullisempia ja monipuolisempia tehtäviä”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Uudistuksessa näkyy lukuisten metsäfibreläisten kädenjälki. Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli hahmottui henkilöstön haastatteluissa ja työpajoissa, joihin osallistui viime vuonna noin 200 Metsä Fibren työntekijää. Uudistamalla toimintaansa Metsä Fibre pysyy kilpailukykyisenä ja maailman metsäteollisuuden kehityksen kärjessä. Uusi toimintamalli on suuri kehitysaskel kohti tehokkaampaa työskentelyä ilman henkilöstövähennyksiä.

”Toimintamme perustuu jatkuvaan yhdessä kehittämiseen, mistä tämä uudistus on erinomainen esimerkki”, Ilkka Hämälä sanoo.

 

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja -energian valmistaja, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

         Lisätietoja antaa Jari Forss, henkilöstöjohtaja, Metsä Fibre Oy, puh. 040 570 7652

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa