Metsä Groupin biotuotetehdashanke etenee: vanhan sellutehtaan purkutyöt alkavat

Tiedote 9.10.2014

Valmistautuminen Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehtaan rakentamiseen Äänekoskelle on käynnissä. Seuraava konkreettinen askel on käytöstä poistetun, vanhan sellutehtaan purkutyöt, joilla tehdään tilaa samalle alueelle suunnitellulle biotuotetehtaalle. Purkutyöt alkavat torstaina 9.10.2014 kello 12, ja niiden arvioidaan kestävän puoli vuotta.

Päätös investoinnista uuteen biotuotetehtaaseen tehdään ensi keväänä, ja tuotanto on tarkoitus käynnistää vuonna 2017. Purkaminen aloitetaan varhaisessa vaiheessa, jotta uuden tehtaan rakentaminen voidaan aloittaa heti investointipäätöksen jälkeen.

Purkuhankkeesta vastaa biotuotetehtaan projektiorganisaatio. Pääurakoitsijaksi on valittu teollisuuden purkutöihin erikoistunut suomalainen Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy. Metsä Fibrellä on aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä Deleten kanssa muilla tuotantolaitoksilla.

Purettava, vanha sulfaattiselluloosatehdas oli toiminnassa Äänekoskella vuosina 1961–1985. Tuotannon päättymisen jälkeen prosessilaitteet purettiin 90-luvulla, mistä lähtien tehdas on ollut tyhjillään. Purettavien rakennusten tilavuus on yhteensä noin 250 000 m3, eli kyseessä on noin 2,5 kertaa Eduskuntatalon kokoinen rakennus. Purkamisesta syntyy murskattua betonia ja tiiltä, joita hyödynnetään uuden tehtaan maanrakennuksessa. Muut jätteet sijoitetaan käsittelyluvan mukaisiin kohteisiin.

Purkualue eristetään muusta tehdasalueesta, eivätkä purkutyöt vaikuta käynnissä olevien tehtaiden toimintaan. Purkamisesta ei aiheudu melu- eikä ympäristöhaittoja. 

Lisätietoja antaa Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre Oy, puh. 050 5989 342.

www.biotuotetehdas.fi


Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.
www.metsagroup.fi

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 900 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
www.biotuotetehdas.fi ja www.metsafibre.fi

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa