Metsä Groupin Rauman sahahankkeessa työt etenevät

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 30.9.2019 

Metsä Groupin Rauman sahahankeessa työt etenevät  

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, josta on suunnitelmana kehittää maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntysaha. Hankesuunnittelu käynnistyi keväällä ja hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätökselle. Rauman sahan osalta investointipäätös tehdään aikaisintaan alkuvuodesta 2020.

Sahalla on tarkoitus hyödyntää viimeisintä teknologiaa kaikissa vaiheissa. Konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus - vastaavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä muualla sahateollisuudessa. Konenäköjärjestelmää pilotoidaan tällä hetkellä  Metsä Fibren Vilppulan sahan tuorelajittelussa. Konenäön avulla tunnistetaan häiriöitä aiheuttavat kappaleet ja poistetaan ne automaation ja mekaniikan keinoin prosessista.

Uusi teknologia mahdollistaa myös siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa  keskeistä on henkilöstön osaaminen; moniosaaminen koko sahan tehtävissä, yhdessä tekeminen ja käyttäjäkunnossapito. Uusi toimintamalli ja osaamisprofiilit huomioidaan jo aloitetussa rekrytoinnin ja koulutuksen suunnittelussa.

Sahahanke osallistuu 3.10.2019 järjestettävään Rauman seudulla rakennetaan -tilaisuuteen. Metsä Fibre tulee järjestämään sahahankkeesta myös erilliset omat alihankintapäivät marraskuussa, tilaisuuden tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hankesuunnitteluvaihe sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen.

Louhinta-alueen työt etenevät aikataulussa

Maanpäänniemen louhinta-alueella työt etenevät aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on saada louhintatyöt valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä. Louhinta-alueen naapuruston kanssa on järjestetty asukastapaamisia sekä tutustumiskäynti louhinta-alueeseen.

Rauman sahan ympäristölupa on käsittelyssä. Sahan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan ja siksi esimerkiksi melun hallinta huomioidaan suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin, ja siihen tullaan panostamaan tehokkaasti. Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää lokakuussa.

Projektiryhmää on täydennetty

Rauman sahahankkeen projektiryhmää on täydennetty. Projektinjohtajana toimii Harri Haapaniemi. Ryhmän muut jäsenet ovat:

Mikko Peltomäki, tekninen konsepti ja toteutus
Liisa-Maija Perävainio, henkilöstön koulutus, toimintamallit ja rekrytointi
Jarkko Vihervuori, sähkö-automaatio ja kunnossapito
Arto Kankaanpää, hankinnat
Leena Salminen, viestintä
Ilkka Saastamoinen, työmaapalvelut ja integraattiliittymät
Jouko Riippi, kunnossapidon toimintamallit ja järjestelmät
Juhani Pirttimaa, rakentaminen
Mikko Lintula, mittaustekniikka ja konenäkö
Jussi Rantala, hallinto
Karla Salonen, projektiassistentti
Tommi Pykäläinen, turvallisuus (1.12.2019 alkaen)

ÅF Pöyryn ja A-Insinöörien kanssa sopimukset allekirjoitettu

Metsä Fibre Oy solmi toukokuussa sopimuksen ÅF Pöyryn kanssa Rauman sahan esisuunnitteluista. ÅF Pöyry toimittaa Metsä Fibrelle konsulttipalvelut hankesuunnittelujen ajaksi.

Suunnitteilla olevan sahan rakennuttajakonsultiksi on valittu A-Insinöörit Rakennuttajat Oy.
A-Insinöörit toimittaa Metsä Fibrelle rakentamisen hankesuunnittelun konsulttipalvelut. 

Lisätietoja:
Lisätiedot Harri Haapaniemi, projektijohtaja, puhelin 0500 361 632

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre Rauman mäntysahahanke

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, joka tulisi olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan selkeä edelläkävijä. Toteutuessaan Rauman mäntysaha olisi maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntyä jalostava laitos alallaan. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle.

Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.
 

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia