Muutoksia Botnian toimihenkilörakenteessa


            
Botnian Uruguay-toimintojen myynnin, markkinasellun osuuden ja määrän kasvun
sekä Metsäliitto-konsernin yhteisten synergioiden tehokkaamman hyödyntämisen
aiheuttamia muutoksia koskeva yhteistoimintaneuvotteluesitys annettiin
2.11.2009. Yt-neuvottelut aloitettiin 9.11.2009, ja ne saatiin päätökseen
30.11.2009. 

Yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet perustuivat taloudellisiin ja
tuotannollisiin syihin ja koskivat yhteensä 160 henkilöä. Neuvottelut koskivat
kaikkia toimihenkilötehtäviä lukuun ottamatta Kemin tehtaan
tuotanto-organisaation toimihenkilötehtäviä ja toimihenkilöitä, joiden
työsuhteen päättymisestä on päätetty Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyvässä
yhteistoimintamenettelyssä. Arvioitu vähentämistarve oli enintään 30 henkilöä. 

Tarkastelun tuloksena yhtiön rakenne muuttuu ja kehitysresurssien painopistettä
siirretään erityisesti tukemaan myyntiä ja tehtaiden teknistä kehitystä.
Toimenpiteiden mukaiset järjestelyt johtavat 23 henkilön irtisanomiseen, ja
henkilöstötoimenpiteet tullaan toteuttamaan pääasiassa vuoden 2009 aikana.

Tilaa