Nimityksiä Tuotanto-osaamiskeskuksessa 1.9.2008 alkaen

Tuotanto-osaamiskeskuksen johtajaksi ja Botnian johtoryhmän jäseneksi
nimitetään nykyinen Kemin tehtaan johtaja, dipl.ins. Ismo Nousiainen (41). 

Kemin tehtaan johtajaksi nimitetään dipl.ins. Lauri Verkasalo (47), joka
nykyisin toimii M-realin New Thamesin tehtaan teknisenä johtana. 

Nykyinen Joutsenon tehtaan johtaja Risto Joronen siirtyy Liiketoiminnan kehitys
-osaamiskeskukseen, ja Joutsenon tehtaan johtajaksi nimitetään dipl.ins. Timo
Merikallio (52). 

Palvelutuottajien ohjauksesta vastaavaksi johtajaksi nimitetään Lars Klang (53).

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa