Organisaatio 26.10.2000 alkaen

Tiedote 27.10.2000

Metsä-Botnian Liiketoiminnan johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja Erkki
Varis. Toimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluu yhtiön kokonaistoiminnan
johtaminen omistajien hyväksymän strategian mukaisesti. 

Yhtiön strategisista investoinneista vastaavaksi johtajaksi (ml. Joutsenon
investointi) nimitetään dipl.ins. Timo Piilonen. 

Metsä-Botnian Toimituksesta vastaavaksi johtajaksi nimitetään tekn.lis. Kosti
Kukkonen. Toimitus vastaa sellun puuraaka-ainehankinnan, valmistuksen ja
toimitusten hallinnasta sekä logistisesta tehokkuudesta. Kosti Kukkonen on
aikaisemmin toiminut Teknisen yksikön johtajana. 

Metsä-Botnian Asiakaspalvelusta vastaavaksi johtajaksi nimitetään dipl. ins.
Timo Merikallio. Asiakaspalvelu vastaa tuotteiden, asiakasyhteistyön ja
asiakastuntemuksen kehittämisestä. Asiakaspalvelu on jaettu
avainasiakasalueisiin, jotka ovat Puupitoiset paino- ja kirjoituspaperit,
Hienopaperit, Taivekartongit sekä Pehmo- ja erikoispaperit. Timo Merikallio on
aikaisemmin vastannut Metsä-Rauman tuotannosta ja kehityksestä. 

Yhtiötasoiset resurssiorganisaatiot ovat seuraavasti:

Botnia Pulpsista vastaa johtaja Jyrki Yrjö-Koskinen. Botnia Pulps vastaa
markkinoinnin, myyntisuunnittelun ja myynnin toteuttamisesta, asiakastietouden
hallinnasta sekä kansainvälisen sellukaupan kehittämisestä. 

Hallinnon vastuualueeseen kuuluu hallintopalvelujen tuottaminen.
Controller-toiminnasta vastaa edelleen Juha Pesonen sekä rahoituksesta ja
riskienhallinnasta Vesa Junes. 

Osuuskunta Metsäliitto vastaa Metsä-Botnian Puunhankinnasta. Metsäliitossa
Metsä-Botnian Puunhankinnasta vastaa hankintajohtaja Juha Levonen.
Puunhankintaan kuuluu puuraaka-aineen kustannustehokas hankinta, korjuu ja
kuljetus sekä määrän ja laadun ohjaus. 

Metsä-Botnian Tuotannosta vastaavaksi johtajaksi nimitetään dipl. ins. Ilkka
Hämälä. Tuotannon vastuualueet ovat kustannustehokas sellun valmistus,
tuotantoprosessien kehitystoiminta, materiaalitoiminnot, ympäristönsuojelu,
energia-asiat, tehtaiden paikallishallinto ja henkilöstöasiat. Tulosyksiköiden
johtajina jatkavat edelleen Maarit Herranen (Kemi), Seppo Pursiainen (Joutseno)
ja Esko Turunen (Äänekoski). Metsä-Rauman toimitusjohtajana jatkaa toistaiseksi
Timo Piilonen ja Kaskisten tulosyksikön johtajana Ilkka Hämälä. Tulosyksiköiden
johtajat raportivat Ilkka Hämälälle. 

Metsä-Botnian Tutkimus ja kehitys (T&K) resurssista vastaavaksi johtajaksi
nimitetään tekn. lis. Kosti Kukkonen. Metsä-Botnian T&K:n hallinnolliseksi
esimieheksi nimitetään dipl. ins. Raili Koponen. T&K vastaa asiakkaiden kanssa
tehtävien tutkimushankkeiden toteutuksesta, yhtiön perustutkimuksesta sekä
kuituosaamisen kehittämisestä. 

Metsä-Botnian johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Erkki Variksen lisäksi
Tuotannosta vastaava johtaja Ilkka Hämälä, Toimituksesta sekä T&K:sta vastaava
johtaja Kosti Kukkonen, Puunhankinnasta vastaava johtaja Juha Levonen
(Metsäliitto), Asiakaspalvelusta vastaava johtaja Timo Merikallio, yhtiön
strategisista investoinneista vastaava johtaja Timo Piilonen sekä Botnia
Pulpsista vastaava johtaja Jyrki Yrjö-Koskinen. Johtoryhmän jäsenet raportoivat
Metsä-Botnian toimitusjohtajalle. 

Kemiart Liners

Kemiart Liners´in liiketoimintaa ohjataan entisen käytännön mukaisesti.
Tulosyksikönjohtaja Hannu Komokallio raportoi Metsä-Botnian toimitusjohtajalle. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa