Raumalla hajupanelistit saivat työnsä päätökseen

Metsä-Botnian Rauman tehtaan ja Forchemin VTT Expert Servicellä teettämä asukaspaneelitutkimus, joka selvitti hajun ja hajuhaittojen esiintymistä tuotantolaitosten ympäristössä, on saatu päätökseen.

Tämä viidennen kerran tehty asukaspaneelitutkimus toteutettiin 1.3.-31.8.2011 ja oli ajallisesti samana ajankohtana kuin vuosina 1997, 1999, 2001 ja 2006 tehdyt tutkimukset.

Verrattuna aiempien vuosien vastaaviin asukaspaneelitutkimuksien tuloksiin Metsä-Botnian Rauman tehtaalta peräisin olevien hajujen keskimääräinen esiintymistiheys on pysynyt lähes samana 1 prosentissa ja häiritsevän hajun esiintymistiheys on vähentynyt 1 prosentista alle 1 prosenttiin. Sellun häiritseväksi kokeneiden asukkaiden osuus nousi lievästi 8 prosentista 13 prosenttiin.

Forchemin hajun esiintymistiheys oli alle tämän tutkimusmenetelmän määritysrajan. Samoin hajuhaittaindeksi oli alle tutkimusmenetelmän määritysrajan ja se ei ylitä haitattomana pidettyä tasoa 10 prosenttia. Forchemin aiheuttama haju on pysynyt samalla tasolla vuoden 2006 tutkimuksen tulosten kanssa.

Usein sellu- ja mäntyöljytehtaiden hajut sekoittuivat ”hajuseokseksi”. Havainnoitsijat tunnistivat hajujen lähteet melko luotettavasti.

Vapaaehtoisten haistelijoiden työskentely luotettavaa
Asukaspaneelitutkimuksessa ympäristön asukkaista koottu vapaaehtoisten paneeli seurasi kuuden kuukauden ajan miten usein ja millaista hajua heidän kotiympäristönsä ulkoilmassa esiintyi. Tutkimuksen hajuseurantalomakkeet palautettiin määräajoin tutkimuksen tekijälle, VTT Expert Servicelle. Havainnointiaineiston perusteella laskettiin hajun ja selvästi häiritsevän hajun esiintymistiheys sekä hajujen häiritsevyydet eri viikkojaksoina ja koko tutkimuksen aikana eri etäisyyksillä tehtaasta. Asukaspaneeliin osallistujien työskentely oli VTT:n mukaan luotettavaa.

Asukaspaneelitutkimukseen osallistujat rekrytoitiin 2006 tutkimukseen osallistuneista. Lisäksi uusia osallistujia etsittiin lehti-ilmoituksen avulla. 42 havainnoitsijaa kirjasi aktiivisesti kotiympäristönsä havainnot koko tutkimuksen ajan. Pääosa havainnoitsijoista asui alle viiden kilometrin etäisyydellä tehtaasta, mutta yksittäisiä havainnoitsijoita asui kauempana. Suurin osa havainnoitsijoista osallistui vuonna 2006 pidettyyn hajupaneeliin. Vaatimuksena raatilaisille oli asetettu 16 vuoden ikä ja normaali hajuaisti.

         VTT, tutkija Tuula Kajolinna, puhelin 040 562 4379
         Metsä-Botnia, Tehtaanjohtaja Timo Merikallio, puhelin 050 5989 342
         Forchem, ympäristöpäällikkö Anu Valtonen, puhelin 050-3104439

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa