Rauman tehdas normaalissa tuotannossa

Lehdistötiedote 9.9.2005

Botnia Rauman tehtaan sellunvalmistus on saatu normaaliin tuotantovauhtiin.

Maanantaina 5.9. olleen hakekuljetinpalon sammutus- ja raivaustöiden jälkeen
toinen kahdesta vahingoittuneesta hakekasasta on otettu tuotannolliseen
käyttöön. Toinen hakekasoista pystytään ottamaan käyttöön vasta sen jälkeen,
kun palossa tuhoutunut osa hakekuljettimesta ja hakekasan purkulaitteistosta on
uusittu. Tuhoutuneiden laitteistojen korvaaminen uusilla kestää noin kolme
kuukautta. 

Kuljetinlaitteisto on pahoin tuhoutunut, jonka takia syytä tulipaloon ei
varmuudella pystytä selvittämään. Tulipalon syyksi arvellaan tukoksesta
johtunutta laitteiden ylikuumenemista. 

Palossa hiiltynyttä haketta ei käytetä sellunvalmistuksessa, vaan se on ohjattu
energiantuotantoon. 

Sellutoimitukset asiakkaille jatkuvat normaalisti. Hakekuljetukset jatkuvat
erityisjärjestelyin. 

Lisätietoja: Sellunvalmistus Pertti Lehmonen, gsm 050 5989 377

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa