Ronald M. Beare Botnia S.A. -yhtiön toimitusjohtajaksi Uruguayhin

Johtaja Ronald M. Beare (41) on nimitetty Uruguayssa toimivan, Oy Metsä-Botnia
Ab:n tytäryhtiön, Botnia S.A:n toimitusjohtajaksi 7.1.2005 alkaen. Hän siirtyy
Botniaan chileläisen Celulosa Araucon myynti- ja markkinointijohtajan
tehtävästä. 

Toimitusjohtaja Bearella on pitkä metsäalan johtotehtävien kokemus useista eri
metsäyhtiöistä Uruguayssa, Brasiliassa ja Argentiinassa. Lisäksi hän on ollut
jäsenenä Argentiinan sellu- ja paperinvalmistajien keskusliiton (Argentina Pulp
and Paper As-sociation) sekä Brasilian selluviejien liiton (Brasilian Pulp
Exporters Association) hallituksissa. 

Botnia S.A. on vuonna 2004 perustettu ja Uruguayhin rekisteröity yhtiö, jonka
tehtävänä on toteuttaa Uruguayssa suunnitteilla oleva sellutehdasprojekti.
Projektin valmistuttua Botnia S.A.:n on tarkoitus harjoittaa sellunvalmistusta
ja siihen liittyvää toimintaa Uruguayssa. Suunnitellun tehtaan kapasiteetti on
miljoona tonnia sellua ja investointikustannus noin 1,1 miljardia dollaria. 

Botnialle on myönnetty vapaakauppa-alueoikeus Uruguayssa lokakuussa 2004.
Ympäristölupahakemus on loppusuoralla ja lopullista rakentamispäätöstä
odotetaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa