Uruguayn hallitus on myöntänyt Botnian sellutehdashankkeelle vapaakauppa-alueaseman

Uruguayn hallitus on myöntänyt Botnian suunnitteilla olevalle
sellutehdashankkeelle oikeuden vapaakauppa-alueasemaan. Oikeus astuu voimaan,
kun ympäristölupa on myönnetty. 

Vapaakauppa-aluetta hallinnoi Botnian tytäryhtiö Botnia Fray Bentos S.A., joka
maksaa vapaakauppa-alueoikeudesta sovitun vuosimaksun Uruguayn viranomaisille.
Päätös takaa Botnialle pitkällä tähtäimellä vakaan tulli- ja verotuskäytännön. 

Vapaakauppa-alueen tavoitteena on edistää tavaroiden ja pääoman liikkumista
teollistuneiden ja kehittyvien maiden välillä (ILOn määritelmä).
Vapaakauppa-alue on rajattu maantieteellinen alue, jolle kyseisen maan hallitus
myöntää vapaakauppa-aseman. Tavoitteena on houkutella ulkomaisia investointeja
ja siten luoda uusia työpaikkoja. Koko maailmassa on tällä hetkellä noin 5200
vapaakauppa-aluetta, jotka työllistävät noin 42 miljoonaa ihmistä. 

Botnia aloitti vuonna 2003 selvitykset sellutuotannon käynnistämisestä
Uruguayssa. Suunnitellun sellutehtaan sijaintipaikaksi on esiselvityksen
jälkeen valittu noin 20 000 asukkaan kaupunki Fray Bentos Länsi-Uruguayssa.
Sellutehtaan ympäristövaikutus-ten arviointi ja sosio-ekonominen tutkimus
valmistuivat maalis-huhtikuussa 2004. Päätös noin miljoona tonnia valkaistua
eukalyptussellua valmistavan sellutehtaan rakentamisesta tehdään erikseen. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa