Uruguayn sellutehdasprojektin organisaatio

2.5.2005

Sellutehdasprojektia johtaa Timo Piilonen. Hänen sihteerinään toimii Tuula
Sauso. 

Timo Karinen vastaa projektiin liittyvistä yhtiötason sopimuksista.

Projektin tekninen johtaja on Sami Saarela. Hän vastaa sellutehtaan teknisestä
suunnittelusta ja sen toteutuksesta. 

Projektin teknisenä päällikkönä toimii Kaisu Annala, talteenottolinjan
teknisenä neuvonantajana Reijo Kiuru sekä kuitulinjan teknisenä neuvonantajana
Esko Turunen. 

Kuitulinjan projektipäällikkönä toimii Markku Laaksonen. Keittämön ja
valkaisimon projekti-insinöörin tehtävistä vastaa Timo Tidenberg sekä kuivaamon
ja paalaamon projekti-insinöörin tehtävistä Tapio Hautala. 

Talteenottolinjasta vastaa projektipäällikkö Olli Ahava. Soodakattilan,
haihduttamon ja energiantuotannon projekti-insinöörinä toimii Jukka Kiuru.
Käyttötehtäviin liittyvissä asioissa talteenottolinjalla toimii
projekti-insinööri Ismo Tapalinen. 

Projektipäällikkö Ilpo Tyni vastaa osastojen välisten yhteyksien toteutuksesta
sekä mekaanisen suunnittelun koordinoinnista. 

Projektin automaatiosta vastaa projektipäällikkö Jouko Kotilainen.
Sähköistyksestä vastaa projekti-insinööri Harri Kontio. 

Erkki Puromäki vastaa projektin käyttöhenkilökunnan teknisestä koulutuksesta
projektissa. 

Kunnossapidon suunnittelusta ja sen toteutuksesta sekä toimitusten valvonnasta
vastaava johtaja on Lars Klang. Veikko Tepponen toimii kunnossapidon ja
toimitusvalvonnan projektipäällikkönä vastuualueenaan mm. laitetoimittajien
kanssa muodostettava elinkaariyhteistyö. Kunnossapidon projektiassistenttina
toimii Jaime Cano. 

Projektin rakennuspäällikkönä toimii Pekka Salomaa. Neuvonantajana ja
koordinaattorina Suomessa toimii Pekka Hietikko. 

Projektin taloushallinnosta ja muista hallintopalveluista vastaa johtaja Juha
Pesonen. 

Projektin controllerina toimii Iska Vilppunen vastaten projektin
kustannusvalvonnasta. 

Projektin ostotoiminnasta vastaa ostopäällikkö Jouko Yliviuhkola.

HR-asioista vastaa henkilöstöpäällikkö Kati Lehtosaari.

Teknisen ryhmän ja hallinnon projektiassistenttina toimii Krista Leinonen.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa