Vuoden 2006 ensimmäinen vuosipuolisko selvästi parempi kuin edellisen vuoden vastaava jakso

Botnian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006

Botnian liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 51 prosenttia ja oli 610,7 miljoonaa euroa
(404,2 milj. euroa 1-6/05). Sellun myyntimäärä nousi noin 32 prosenttia ja oli
1 246 183 tonnia. 

Liikevoitto oli 88,6 miljoonaa euroa ja oli selvästi parempi kuin edellisvuoden
vastaavalla jaksolla (-4,0 milj. euroa 1-6/05). Vertailuvuoden 2005 vastaavaa
jaksoa leimasivat työsulut ja paikalliset työselkkaukset. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa