Biovoimalaitosten petihiekka kirkastaa tummat suovedet

Report this content

Metsä Groupin lehdistötiedote 23.6.2021

Värillisen liuenneen orgaanisen aineen määrää turvemaiden valumavesissä voidaan vähentää biovoimalaitosten petihiekan käyttöön perustuvalla suodatuksella. Hiekan käyttäminen suuressa mittakaavassa edellyttää vielä lisätestauksia, jotta sitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää käytännössä.

Turvemaiden kunnostusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä vesistöihin liukenee orgaanista ainetta, jota ei saada pois laskeutusaltailla eikä pintavalutuskentillä, jotka pysäyttävät kiintoaineen. Valumavesiin liuennut orgaaninen aines nostaa veden biologista hapenkulutusta sekä värjää ne ruskeiksi.

Metsä Groupissa on muutaman vuoden ajan tutkittu tuotannon sivuvirroissa syntyvien materiaalien kykyä puhdistaa turvemaiden ojaverkostosta otettua vettä. Tutkittavana on ollut 16 eri sivuvirtamateriaalia. Tavoitteena on ollut sekä löytää materiaaleille uutta käyttöä että vähentää turvemaiden metsänhoidon haittoja.

”Havaitsimme laboratoriotesteissä, että turvemaiden ojaverkostosta haettu ruskea vesi kirkastui, kun se johdettiin polttolaitoksen leijupetikattilan käytöstä poistetusta petihiekasta tehdyn suodattimen läpi. Humusaineet reagoivat suodattimen aineiden kanssa ja sakkautuivat. Testasimme petihiekkaa myös pienimuotoisissa kenttäkokeissa”, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala.

Ilmiön tarkka syy jäi Metsä Groupin omissa tutkimuksissa epäselväksi ja Metsä Group pyysi Teknologian tutkimuskeskus VTT:tä selvittämään, mistä vesiä puhdistava vaikutus johtuu.

”Petihiekka sisältää esimerkiksi kalsiumia, alumiinia ja  rautaa, joiden tiedetään muodostavan saostumia humusaineksen kanssa. Petihiekkakäsittelyillä pystyttiin vähentämään erityisesti vesien kemiallista hapenkulutusta ja vähentämään värillisten komponenttien määrää”, kertoo VTT:n tutkija Joni Lehto.

”Kierrätettyä leijupetihiekkaa voidaan käyttää sellaisenaan edullisena materiaalina humuksen poistoon esimerkiksi happamista metsäojavesistä, mutta se vaatii lisätutkimuksia. Nyt tehdyt testit perustuvat laboratoriomittakaavan kokeisiin, joten hiekan käyttäminen käytännössä ja suuremmassa mittakaavassa vaatii lisätestausta”, Lehto arvioi.

Projektin tulokset on julkaistu Environmental Technology -lehdessä keväällä 2021.

”Tulosten julkaisulla haluamme varmistaa, että havainto on vapaasti kaikkien tahojen hyödynnettävissä. Toivomme, että uudet tulokset innoittavat jatkokehittämään petihiekan käyttöä valumavesien puhdistuksessa”, Junnikkala sanoo. 

Petihiekan laajempi käyttö vaatii selvityksiä muun muassa siitä, voiko petihiekasta rakentaa esim. pistemäisiä imeytyskenttiä, joihin humuspitoiset vedet johdetaan ja kuinka usein hiekka pitäisi vaihtaa. On myös selvitettävä, millaisen jatkokäsittelyn tehonsa menettänyt hiekka vaatii vai voidaanko se jättää paikoilleen.

Esimerkkikuva täällä (vain verkkoresoluutio saatavilla).

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Vesa Junnikkala, kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group, p. 050 373 1488, vesa.junnikkala@metsagroup.com
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p.  050 526 4911, krista.kimmo@metsagroup.com

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Joni Lehto, tutkija, VTT, p. 040 514 3647, joni.lehto@vtt.fi

Environmental Technology: Removal of humic substances from surface waters with recycled fluidized bed sand: https://doi.org/10.1080/09593330.2021.1906327

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 840 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland

VTT is a visionary research, development and innovation partner for companies and the society. We bring together people, business, science and technology to solve the biggest challenges of our time. This is how we create sustainable growth, jobs and wellbeing and bring exponential hope.

VTT is one of the leading research organisations in Europe, and we have nearly 80 years of experience in cutting-edge research and science-based results. Our more than 2,000 professionals work to develop systemic and technological solutions that can bring about fundamental transformation.

 We promise to always think beyond the obvious.
 

Tilaa