Hanki metsäsuunnitelma loppuelämäksi

Metsä Group teki Pasi Saloselle uuden metsäsuunnitelman, joka siirrettiin saman tien Metsäverkkoon. Salonen on metsänhoitosopimusasiakas, joten metsäasiantuntijamme pitävät jatkossa hänen suunnitelmansa ajan tasalla. Näin hän saa kertainvestoinnista pysyvän edun itselleen, kun suunnitelmaa ei tarvitse enää uusia määräajoin.


Pasi Salonen on isännöinyt Isotalon tilaa vuodesta 1993 Marja-Liisa-vaimonsa kanssa Rauman Lapin Kauklaisten kylässä. Tilalla viljellään rehuviljaa, ja metsätaloudella on tilalla tärkeä rooli. Metsätalousmaata on runsaat 160 hehtaaria – tilan kokonaispinta-ala on 230 hehtaaria. Metsäsuunnitelman teettäminen tuli puheeksi tutun metsäasiantuntijan Seppo Viitasen kanssa toissa talvena.

”Pasi oli sikäli onnekas, että yrittäjä Olli-Pekka Jalonen oli tuolloin aloittanut metsäsuunnitelmien laatimisen meille Rauman seudulla. Olli-Pekka teki kartoitustyön heti lumien sulettua ja laati suunnitelman toimenpide-ehdotuksineen jo kesän alkuun mennessä. Suunnitelman valmistumisen kesto riippuu siitä, mihin vuodenaikaan sen tilaa, sillä maastotyöt voi tehdä vain sulan maan aikaan”, Viitanen selvittää. Raumankin hankintapiirillä tehdään entiseen tapaan suunnitelmayhteistyötä myös paikallisen metsäkeskuksen kanssa.

”Kiersimme metsiä vielä yhdessäkin, kun Olli-Pekka halusi kuulla ajatuksiani muutamista kohteista ennen suunnitelman laatimista. Keskustelimme muun muassa raivauksesta, ja suunnitelmaan kirjattiin, että minun metsiini jätetään aluskasvillisuutta riistatiheiköiksi”, Salonen kertoo.

”Nyt minulla on yksi metsäsuunnitelma aiemman kahden sijaan”, Salonen sanoo. ”Myös kuviokokonaisuuksia järkeistettiin, jolloin saatiin suurempia yhtenäisiä kuvioita pienimuotoisen piperryksen sijaan. Jatkossa kuvioiden käsittely on varmasti kustannustehokkaampaa.”


Suunnitelma suoraan Metsäverkkoon

Kun metsäsuunnitelma valmistui, se siirrettiin Metsäverkko-palveluun ja tulostettiin tietysti myös paperisena selailtavaksi. ”Meillä on nyt tiedossa kaikki Pasin erityistoiveet, jotka suunnitelmaan on kirjattu. Ne otetaan huomioon, kun teemme suunnitelman mukaisia ajankohtaisiksi tulevia toimenpide-ehdotuksia”, Viitanen kertoo.

”Ja kun Pasi on metsänhoitosopimusasiakas, kirjaamme Metsäverkkoon kaikki hänen metsissään tekemämme työt. Jos hän esimerkiksi myy meille harvennusleimikon pystykaupalla, hakkuukoneen kuljettajan työmaan koealoilta keräämät tiedot poistumasta ja leimikolle jääneiden puiden määrästä päivittyvät automaattisesti Metsäverkon tietoihin.”

Viitanen huomauttaa, että metsänhoitosopimusasiakkaan ei tarvitse teettää enää myöhemminkään uutta suunnitelmaa, koska se päivittyy toimenpiteiden osalta koko ajan. ”Lisäksi puuston kasvuluvut päivitetään kaikille Metsäverkon käyttäjille vuosittain.”

Pasi Salonen on tyytyväinen Metsä Goupilla teettämäänsä metsäsuunnitelmaan. ”Aika pieni kertainvestointi on sijoitus hyvin pitkälle tulevaisuuteen.”


Lue koko juttu Metsä Groupin Viestistä 3/2013.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa