Kesäharvennukset toteutetaan harkiten

Metsäliitto ostaa tällä hetkellä kaikenlaista puuta. Erityisen haluttuja ovat vielä tänä kesänä korjattavissa olevat havupuuvaltaiset harvennusleimikot. Kesäaikainen korjuu tehdään metsäluonto tarkasti huomioon ottaen.

Harvennettavaa riittää varmasti lähes jokaisen metsänomistajan metsissä. Harvennukset on syytä tehdä ajallaan, oikea-aikaisuus saattaa metsän elinvoimaisemmaksi ja hyvään tuottokuntoon.


Oikea ajoitus a ja o
”Kesäaikaisissa hakkuissa kiinnitetään erityistä huomiota metsäluonnon vaatimuksiin. Hakkuiden oikea ajoitus on tärkeää. Kesäkorjuu aloitetaan kaikkein kuivimmilla ja karuimmilla työmailla, joilla linnuston määrä on pienin. Lintujen suosimat kaikkein rehevimmät metsät jätetään odottamaan talviharvennusta”, Metsäliiton korjuupäällikkö Mikko Välikoski painottaa.

Kesäaikaiset harvennukset ovat Välikosken mukaan tärkeitä yrittäjien ympärivuotisemman työllistämisen kannalta. ”Talvisin hakkuukoneet ovat kelien salliessa täyskäytössä. Kahta viimeisintä talvea lukuun ottamatta talven korjuukelit eteläisessä Suomessa ovat jääneet aika lyhyiksi. Siksi Metsäliitossakin on edistetty kesäaikaisen korjuun osaamista.”


Korjuu onnistuu kesällä
”Myös yrittäjien konekanta on nykyään sellaista, että sillä kesäkorjuu luonnistuu hyvin ja maaperä kestää koneiden painon. Korjuujäljenkin kannalta hakkuiden oikea ajoitus on tärkeä asia. Yrittäjämme tuntevat hyvin paikalliset olosuhteet ja pystyvät muutoinkin ammattitaidollaan valitsemaan oikeat kohteet toteutettavaksi oikeaan aikaan.” 

Välikoski muistuttaa vielä, että koko maassa Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Lappia lukuun ottamatta Metsäliiton kesäaikaisilla havupuuvaltaisilla työmailla tehdään kantokäsittely.

Tehtiinpä harvennukset sitten kesällä tai talvella, metsän ja metsänomistajan kannalta se on merkittävä sijoitus tulevaisuuteen. Kun harvennettuun metsään tulvii lisää valoa, puuston kasvuolosuhteet paranevat olennaisesti ja metsän järeytyminen tukkipuuksi nopeutuu.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2019 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa