Kymmenen vinkkiä tuottavaan metsänhoitoon

Metsäliiton tytäryhtiön Metsämantujen metsänhoitopäällikkö Janne Soimasuolla on joukko selkeitä konsteja, joilla metsänomistaja voi vaikuttaa metsiensä tuottoon.

Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin koskaan aiemmin. Kasvun kiihtyessä myös oikein toteutettujen hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden merkitys korostuu entisestään. Soimasuo tietää kokemuksesta, että metsätalous vaatii pitkäjänteisyyttä.
”Onnen oikopolkuja ei ole, mutta metsä on siitä erinomainen sijoituskohde, että sen tuottoon voi vaikuttaa omalla työpanoksellaan.”


Janne Soimasuon vinkit:

1. Panosta uudistamisvaiheeseen ja viljele viivyttelemättä. Valitse kasvupaikalle oikea muokkausmenetelmä ja laadukkaat materiaalit.

2. Tee varhaisperkaus ja taimikonhoito ajallaan ja suositusten mukaisesti.

3. Oikein tehty taimikonhoito takaa kannattavan ensiharvennuksen.

4. Lannoitus 8–10 vuotta ennen seuraavaa hakkuuta on kannattava investointi.

5. Tee uudistushakkuu, kun puusto on uudistamiskypsää. Uudista ensin puustoltaan heikompilaatuiset kohteet.

6. Pyri selkeisiin ja riittävän suuriin metsäkuvioihin.

7. Ajoita kunnostusojitus hakkuun yhteyteen.

8. Huolehdi tiestön kunnosta.

9. Metsän luontaiselle kehityksellekin kannattaa jättää sijansa. Tehokkuus ja luontoarvot yhdistyvät usein luontevasti.

10. Kysy neuvoja ammattilaiselta ja keskustele muiden metsänomistajien kanssa.
 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa