Laatua maanmuokkaukseen, tarkkuutta taimitilauksiin

Metsä Groupin ja Risutec Oy:n yhteistyössä kehittämä sovellus seuraa istutuspaikkojen tiheyttä reaaliaikaisesti.

Kaivinkoneen hytissä tablettitietokoneen näytölle piirtyy maanmuokkausalueen karttaan merkintöjä sitä mukaa, kun Metsä Groupin urakoitsijan Timo Viherojan työ edistyy. Lähes kivettömään hämeenkyröläiseen maahan mallikkaita kääntömättäitä syntyy nopeassa tahdissa.

”Uuden sovelluksen ansiosta jokainen mätäs ja sen sijaintitieto tallentuvat tietojärjestelmään”, työtä seuraava Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Juho Rantala kertoo.

Metsä Group on kehittänyt maanmuokkaussovellusta yhteistyössä metsätalouden ja -teollisuuden laitteisiin sekä järjestelmiin erikoistuneen Risutec Oy:n kanssa. Viime kesänä laitetta testattiin neljässä kaivinkoneessa lupaavin tuloksin.

"Alun perin ryhdyimme kehittämään sovellusta koneistutuksen näkökulmasta, mutta matkan varrella huomasimme, että se soveltuu myös maanmuokkauksen tarpeisiin. On hienoa, että kehitystyötä on voitu tehdä hyvässä yhteistyössä Metsä Groupin kanssa”, Risutecin toimitusjohtaja Jussi Aikala sanoo.

Reaaliaikainen seuranta helpottaa työtä

Sovelluksen ansiosta Metsä Groupilta maanmuokkauksen tilanneelle metsänomistajalle voidaan raportoida jatkossa tarkasti, millainen pinta-ala muokkauksen yhteydessä on käsitelty ja montako istutuspaikkaa kuviolle on tehty.

”Sovellus auttaa seuraamaan muokkaustyön laatua entistä tarkemmin, mutta nykyistä pienemmin kustannuksin. Kuljettajan työ helpottuu, kun koealoja ei tarvitse käydä itse mittaamassa, vaan sovellus seuraa muokkaustiheyttä reaaliaikaisesti”, Rantala kuvailee.

Juuri reaaliaikainen tiheyden seuranta tarjoaa Timo Viherojan mukaan konkreettisen hyödyn kuljettajalle, sillä jokainen maanmuokkauskohde on erilainen. Esimerkiksi ojien, kivikoiden tai havukasojen vuoksi muokkaustiheyttä joutuu usein muuttamaan kuvion eri osissa, jolloin keskimääräisen tiheyden hahmottaminen on haastavaa.

”Kun sovellus kertoo koko ajan muokatun pinta-alan ja hehtaaria kohden tehtyjen istutuspaikkojen määrän, muokkaustiheyttä on helppo itse muuttaa tarpeen mukaan”, Hämeenkyrössä toimivaa Maanrakennus Viherojaa luotsaava mies sanoo.

Jatkossa taimia voidaan tilata juuri sopiva määrä todellisten istutuspaikkojen mukaan. ”Tämä tuo kustannussäästöjä uudistusketjuun, sillä ylimääräisten taimien palauttaminen tai lisätaimien toimitus kohteelle vähenevät merkittävästi”, Rantala sanoo. ”Samaa sovellusta voi käyttää myös istutuskoneissa, joissa se kertoo istutettujen taimien määrät.”

Kohta laajempaan käyttöön?

”Jos sovellus osoittautuu tarkistusinventoinneissa ja -laskelmissa luotettavaksi, Metsä Groupin tavoite on saada se laajempaan käyttöön mahdollisesti jo ensi vuoden aikana”, Rantala linjaa.

”Sovelluksen vaatimien laitteiden asennus kaivinkoneeseen onnistuu varsin helposti. ”Riittävän tehokkaan tabletin ja varsinaisen sovelluksen lisäksi kaivinkoneen puomiin asennetaan gps-anturi, joka mittaa muokkausalueen pinta-alan”, Jussi Aikala selventää.

Kuljettajan tehtäväksi jää painaa tehdyn mättään tai laikun kohdalla nappia, jolloin uuden istutuspaikan sijainti tallentuu sovellukseen noin 50 sentin tarkkuudella.

Tulevaisuutta ajatellen tarkka paikkatieto istutuspaikasta voi tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia. ”Kenties koneellisessa taimikonhoidossa voidaan hyödyntää tietoa taimien sijainnista. Kone voisi esimerkiksi opastaa kuljettajaa tietojen pohjalta”, Rantala visioi.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa