Metsä Group tarjoaa omistajajäsenille kesäharvennuksiin 70 %:n ennakkorahoituksen

Report this content

Metsä Groupin lehdistötiedote 11.2.2019

Kun puun käyttö Suomessa lisääntyy,  on tärkeää hoitaa metsiä hyvin ja pitää ne elinvoimaisina. Metsä Groupin omistajajäsenet saavat 8.2.–30.4.2019 tehdyissä puukaupoissa kesäkorjuukelpoisille harvennuksille 70 prosentin ennakkorahoituksen ilman kuluja.

”Harvennusta tarvitaan, jotta puusto pysyy elinvoimaisena. Sillä tehdään tilaa kasvamaan jääville puille, jotta ne järeytyvät nopeammin arvokkaiksi tukkipuiksi. Puuston kehityksen kannalta on tärkeää teettää harvennukset oikeaan aikaan. Haluamme kannustaa omistajajäseniämme aktiiviseen ja hyvään metsänhoitoon”, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Metsä Groupin kampanjan aikana maksama 70 prosentin veloitukseton ennakko kesäharvennuksille on tilillä noin kuukauden kuluessa kaupanteosta. Ennakkorahoituskampanja koskee sekä sähköisesti että perinteisesti paperilla tehtäviä kauppoja. Metsä Groupin vuonna 2018 yksityismetsistä ostamasta puusta 35 prosenttia ostettiin sähköisesti.

”Ennakkorahoituksessa on kyse rahanarvoisesta edusta – varsinkin, jos omistajajäsen sijoittaa rahat A-lisäosuuksiin kasvamaan korkoa. Esimerkiksi vuodelta 2017 A-lisäosuuksille maksettiin korkoa 6,5 prosenttia. Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on esittänyt A-lisäosuuksille maksettavaksi 7,0 prosentin koron vuodelta 2018. Edustajisto päättää korkotason huhtikuun kokouksessaan.”

Haluamme työllistää yrittäjät ympärivuotisesti

”Kesäharvennuksilla tarkoitetaan sulan maan aikana tehtävää harvennusta. Liian usein ajatellaan, että metsää voi harventaa vain maan ollessa jäässä. Kuusikoiden kesäaikaiset harvennushakkuut ovat tästä hyvä esimerkki. Ne mielletään edelleen yleisesti talviolosuhteita vaativiksi, vaikka korjuu onnistuu usein jopa paremmin sulan maan aikaan, Jumppanen sanoo.

Metsä Groupilla puunkorjuusta ja -kuljetuksesta huolehtivat sopimusyrittäjät.  Heidän toimintansa kannattavuuden kannalta on olennaista, että he voivat työllistää konekalustonsa ja työntekijänsä mahdollisimman täysipainoisesti kaikkina vuodenaikoina.  Kun töitä on tarjolla ympäri vuoden, töitä tekevät osaavat metsäammattilaiset, jotka tekevät laadukasta työnjälkeä.

Puukaupan yhteydessä sovitaan korjuuajasta, joka tavanomaisesti määritellään tapahtuvan viimeistään kahden vuoden kuluttua kaupantekohetkestä. Perinteisesti metsänomistajalle voidaan maksaa pieni ennakko puukaupan arvosta. Loput rahat tilitetään metsänomistajalle, kun puut on kaadettu ja mitattu. Toinen vaihtoehto on ollut Metsä Groupin ja OP:n tarjoama maksullinen, täysin sähköinen ennakkorahoituspalvelu, jolla metsänomistaja saa ennakkona enintään 80 prosenttia puukaupan arvosta.

Lisätietoja:
Juha Jumppanen, johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut, Metsä Group, p. 050 384 4808
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, p. 050 526 4911

www.metsaforest.com

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä.

Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia