Metsä Groupin uusi palvelu varmistaa taimikon kasvuun lähdön

Metsänomistaja on velvollinen kasvattamaan uuden metsän hakatun tilalle. Uudella Taimiturva-palvelulla metsänomistaja voi ostaa itselleen tavoitetiheyden mukaisen taimikon. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille suunnattu palvelu on ainutlaatuinen Suomessa.

”Taimiturva-palvelu on tehty metsänomistajalle, joka haluaa varmistaa metsäänsä hyväkuntoisen taimikon ja vahvistaa metsätaloutensa kannattavuutta. Otamme metsänomistajan puolesta vastuun taimikon kasvuun lähdöstä”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Taimiturvasta sovitaan uudistushakkuun yhteydessä, ja sopimus kestää keskimäärin 6–7 vuotta. Metsä Group vastaa uudistusalasta siihen asti, kunnes siihen istutettu taimikko on keskimäärin 1,3 metriä pitkää ja tavoitteen mukaisessa tiheydessä.

Palvelu sisältää maanmuokkauksen, taimet ja niiden istutuksen, uudistamisen jälkeisen tarkastuskäynnin ja uudistamisraportin, varhaishoidon takuuhintaan sekä laajan metsävakuutuksen. Metsä Groupin kumppani Taimiturva-palvelussa on Pohjola Vakuutus Oy, jonka ryhmävakuutus turvaa taimikon kehittymisen siellä mahdollisesti tapahtuneista vahingoista huolimatta.


Metsänhoito on investointi tulevaisuuteen

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI10) mukaan ainoastaan noin kolmannes taimikoista on laadultaan hyviä, mistä aiheutuu taloudellisia menetyksiä. Taimikonhoidon parantaminen vaikuttaisi merkittävästi niin yksittäisen metsänomistajan talouteen kuin koko kansantalouteenkin.

”Hyvin tehty metsänuudistaminen ja taimikonhoito nopeuttavat metsän kehitystä ja lisäävät metsäomaisuuden tuottoa”, Jumppanen sanoo. Metsäliitto Osuuskunnan tehtävänä on vahvistaa omistajajäsentensä metsätalouden kannattavuutta. ”Haluamme kantaa vastuun tekemistämme uudistustöistä ja tehdä metsänomistamisesta mahdollisimman vaivatonta.”

Puu on uusiutuvaa ja kotimaista lähiraaka-ainetta, josta valmistetaan ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia tuotteita. ”Taimiturva on osaltaan kehitetty edistämään suomalaisten metsien kestävää käyttöä niin, että niissä kasvaa korkealaatuista puuta myös tulevaisuudessa.”


Lisätietoja:
Juha Jumppanen, jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group, p. 050 384 4808

Tilaa