Osuuskuntien jäsenten verotus muuttuu

Eduskunta hyväksyi 10.12.2014 täysistunnossaan hallituksen lainmuutosesityksen osuuskuntien jäsenten verotuksen muuttamisesta. Lainmuutos astuu voimaan presidentin vahvistuksen jälkeen. 

Lainmuutoksen myötä alle 5 000 euron suuruisista osuuskoroista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta tuloa. Sen sijaan 5 000 euron ylittävältä osuudelta 15 prosenttia osuuskoroista on verotonta tuloa ja 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa.
 
Metsäliitto Osuuskunnan osalta tämä koskee sääntömääräisistä osuuksista ja lisäosuuksista maksettavia korkoja. Nykyisellään osuuskorot ovat verovapaita 1 500 euroon saakka luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille, mutta 1 500 euron ylittävältä osalta 70 prosenttia on pääomatuloveron alaista.

Vuodelta 2013 Metsäliitto Osuuskunta maksoi korkoja osuussijoituksille yhteensä 44,5 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa