Taimikoissa paljon töitä tiedossa

Vuosi 2007 oli ennätyksellinen puukauppavuosi, metsänkäyttöilmoitusten perusteella uudistushakkuita tehtiin 140 000 hehtaarilla. Tuolloin hakatuille leimikoille perustetut taimikot alkavat olla varhaisperkauksen tarpeessa. Puhelinsoiton päässä olevat metsäasiantuntijamme voivat järjestää ammattilaisia perkaustyömaille.

Taimikon varhaisperkauksella varmistetaan kasvatettavan puuston alkukehitys ja se, etteivät metsänuudistamiseen sijoitetut rahat mene hukkaan. Havupuutaimikon perkaus on syytä tehdä ennen kuin lehtipuusto alkaa haitata taimien kasvua. Oikea ajankohta varhaisperkaukselle on, kun havupuun taimet ovat noin yhden metrin mittaisia eli 4–7 vuotta metsänviljelyn jälkeen.

”Kaksi oikeaan aikaan tehtyä taimikonhoitoa on taloudellisesti kannattavampi taktiikka kuin kerran tehty”, Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Juho Rantala sanoo. ”Kaksi hoitokertaa ei maksa juurikaan enempää kuin yksi myöhässä tehty, sillä kustannukset nousevat perattavan puuston järeytyessä. Lisäksi voitetaan taimikon kasvussa.”

”Etenkin kuusen kasvu kärsii huomattavasti jo suhteellisen vähäisestä lehtipuiden aiheuttamasta kilpailusta. Töihin taimikoille tai ainakin niiden tarkastukseen kannattaa lähteä mahdollisimman pian, sillä taimikon tilasta saa todellisemman kuvan, kun lehdet ovat vielä puissa.”

Rantala kertoo, että hoidetuissa taimikoissa ensiharvennus päästään tekemään 2–3 vuotta aikaisemmin, ja myös kertymä niistä on parempi kuin hoitamattomissa metsiköissä. Hän muistuttaa, että 80–90 prosentissa havupuutaimikoista varhaisperkaus tarvitaan.

Tekijöitä tarjolla!

Metsä Groupin metsäasiantuntijat auttavat mielellään omistajajäseniä myös taimikonhoidossa. Rantala kertoo, että vaikka Metsä Groupin omien ammattilaisten ja sopimusyrittäjien tekemät työmäärät ovat kasvaneet nopeassa tahdissa, säännöllisesti kerättävän palautteen mukaan myös asiakastyytyväisyys on noussut koko ajan.

”Keväällä työmaillamme otettiin käyttöön metsänhoidon uusi laadunvarmistusmenetelmä, jonka seurauksena työn laatu mitataan kaikissa tärkeimmissä metsänhoidon työlajeissa jokaiselta työmaalta ja vielä aina samalla tavalla.”

Esimerkiksi taimikonhoitotyömaalla laadunvarmistus alkaa metsurin tekemällä omavalvonnalla, jolloin hän mittaa annetuilta koealoilta jäävän taimikon runkoluvun ja pituuden. Metsä Groupin metsäasiantuntijat puolestaan tekevät otantaan perustuvia kontrollimittauksia, joilla omavalvonnan oikeellisuus varmistetaan. Sama työmaa voi osua vielä Metsä Groupin virallisen laadunvarmistusorganisaation tekemään sisäiseen tarkastukseen.

”Metsä Groupissa on aina panostettu metsänhoitotyön laatuun. Tärkeintä on asiakkaan kokema palvelun laatu”, Rantala painottaa.

Hae oma metsäasiantuntijasi

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa