Tarkista taimikkosi – heinäntorjunta nopeuttaa taimien kasvua

Rehevillä mailla heinä ja muu pintakasvillisuus saattavat heikentää istutettujen taimien kasvua ensimmäisten 2-4 vuoden aikana. Loppukesästä onkin hyvä aika retkeillä taimikoissa ja tarkastaa samalla tarve heinäntorjunnalle.

Oikean maanmuokkausmenetelmän ja laadukkaiden taimien valinta ovat uuden metsän kasvuunlähdön kannalta tärkeitä asioita. Esimerkiksi Metsä Groupissa kehitetyssä kääntömätästyksessä taimi saa oivan kasvualustan, jolla varttuessaan taimi saa hyvän etumatkan heinittymistä vastaan. Heinäntorjunnan tarvetta voi lisäksi vähentää kasvattamalla metsikkö täystiheänä uudistamishakkuuseen asti ja huolehtimalla uudistamistöistä mahdollisimman nopeasti uudistushakkuun jälkeen.

Varsinkin rehevillä mailla taimikon tila kannattaa kuitenkin tarkistaa ensimmäisinä vuosina ainakin kerran vuodessa ja ryhtyä hoitotoimiin, jos on tarvetta. Heinäntorjunnan tarkoituksena on estää taimia tukahtumasta pintakasvillisuuden sisään ja nopeuttaa niiden kasvua kilpailua vähentämällä. Samalla torjutaan sienitauteja ja myyrätuhoja sekä ehkäistään mahdollisia lumivahinkoja.

Heinäntorjunnan voi tehdä heti, kun pintakasvillisuus on päässyt täyteen mittaansa, jolloin taimet saavat kasvaa suuren osan kasvukaudesta vapaana pintakasvillisuuden kilpailusta. Lumituhojen välttämiseen tähtäävän torjunnan ehtii tehdä myös loppukesästä tai syksyllä. Mekaaninen heinäntorjunta on helppoa tehdä itse polkemalla tai niittämällä pintakasvillisuus taimen ympäriltä esimerkiksi viikatteella.

Katso video kääntömätästyksestä
Katso video heinäntorjunnasta

Varmista metsäsi tuotto. Ota taimiturva.

Metsänomistajalle, jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta itse vaalia taimikoidensa alkutaivalta, sopii hyvin Metsä Groupin uusi palvelu, Taimiturva. Taimiturvalla varmistat, että ammattilaisemme huolehtivat uudistusleimikkosi kasvuunlähdöstä ja tarpeellisista hoitotoimenpiteistä.

Taimiturvasta on helppo sopia puukaupan yhteydessä. Me vastaamme, että taimikkosi on luovutushetkellä vähintään 1,3 metriä ja sillä on tavoitteen mukainen kokonaistiheys ja että taimikkoon on tehty varhaisperkaus.

Palvelu sisältää:

  • maanmuokkauksen
  • taimet ja niiden istutuksen
  • uudistamisen jälkeisen tarkastuskäynnin ja varhaishoidon tarpeellisuuden arvioinnin
  • uudistamisraportin
  • varhaishoidon (heinäntorjunta, varhaisperkaus) takuuhintaan
  • laajan metsävakuutuksen

Ammattilaisemme tekemässä taimitarkastuksessa selviää, millaisia hoitotoimenpiteitä taimikossa tarvitaan. Rehevillä mailla voi olla syytä tehdä heinäntorjuntaa, ja lähes jokaisessa taimikossa varhaisperkaus on tarpeen – näistä mahdollisista töistä ilmoitetaan metsänomistajalle etukäteen ja töille annetaan hintatakuu. Heinäntorjunta ja varhaisperkaus hinnoitellaan toteutusvuonna voimassaolevan metsänhoitohinnaston mukaisesti. Hintatakuu tarkoittaa sitä, että työn laskutuksessa käytetään Metsä Groupin alinta kyseisellä alueella toteutusvuonna vastaavilla työmailla toteutunutta hehtaarihintatasoa.

Kysy lisää tarkemmista sopimusehdoista omalta metsäasiantuntijaltasi

 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa