• news.cision.com/
  • Metsä Group/
  • Metsä Fibre ja Sulzer tekivät sopimuksen pumppujen ja sekoittimien toimituksesta Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Sulzer tekivät sopimuksen pumppujen ja sekoittimien toimituksesta Kemin biotuotetehtaalle

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 24.3.2021

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Sulzer Pumps Finland Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan pääprosessien prosessi- ja keskisakeuspumppujen sekä sekoittimien toimituksesta. Toimitus pitää sisällään useita satoja laitteita ja sen kotimaisuusaste on noin 60 %.

Vuonna 2023 käynnistettävä ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas biotuotetehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Sulzerilla on laaja kokemus paperi-, sellu- ja kartonkiteollisuuden energiatehokkaista pumppaus- ja sekoitusratkaisuista ja yhtiö pyrkii järjestelmällisesti pienentämään myös omaa ympäristöjalanjälkeään. Sulzer on mukana myös puupohjaisiin raaka-aineisiin perustuvien uusien tuotteiden kehityshankkeissa alan johtavien toimijoiden kanssa.

”Olemme asettaneet Kemin biotuotetehtaalle korkeat materiaali-, energia- ja ympäristötavoitteet. Tehtaalle hankitaan vain parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Siksi edellytämme myös kumppaneiltamme sekä teknisesti luotettavimpia ratkaisuja että tuotantomme tarpeiden tuntemusta. Kokemuksemme perusteella Sulzerin ratkaisut lukeutuvat tähän kategoriaan”, biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä toteaa.

Metsä Fibre on Sulzerin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Sulzer toimitti pumput ja sekoittimet myös vuonna 2017 valmistuneeseen Äänekosken uuden sukupolven biotuotetehtaaseen. Äänekosken hankkeen erinomainen sujuvuus tuki merkittävästi toimitussopimuksen tekemistä myös Kemin biotuotetehtaalle. Luotettavien ja tehokkaiden pumppaus- ja sekoitusratkaisujensa ansiosta Sulzer tunnetaan sellu- ja paperiteollisuuden kokonaistoimittajana, teolliset jätevesiratkaisut mukaan lukien.

”On hienoa saada olla mukana edistämässä kotimaista uuden sukupolven selluteknologiaa”, Sulzer Pumps Finland Oy:n myyntipäällikkö Jukka Vanhala toteaa.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti ja tällä hetkellä tehdään maanrakennus- ja paalutustöitä. Työmaavahvuus on noin 200 henkilöä ja eri yrityksiä työmaalla työskentelee noin 40. Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Investointi uuteen tehtaaseen turvaa Kemin nykyisen tehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Suorassa arvoketjussaan Suomessa uusi biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaahan, 1,6 miljardia euroa. Tehdas tulee valmistamaan vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan sähköomavaraisuus tulee olemaan 250 prosenttia ja tämä vahvistaa entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson
projektijohtaja
Metsä Fibre
jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia