Metsä Fibre Oy pyytää Kemin kaupungilta kaavamuutosta Sahansaarenkadulle

Report this content

Osana Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelua Metsä Fibre Oy on jättänyt Kemin kaupungille pyynnön kaavamuutoshankkeen käynnistämisestä tehdasalueen logististen yhteyksien sekä liikenteen turvallisuustason parantamiseksi. Toteutuessaan uusi biotuotetehdas lisää tehdasalueelle tulevaa ja alueelta lähtevää liikennettä. Nykytilanteessa sekä raideliikenne että ajoneuvoliikenne kulkevat Kemin kaupungin läpi, joten tutkimme, miten tehtaan liikenne voitaisiin eriyttää kaupungin keskustasta ja näin parantaa alueella liikkuvien turvallisuutta.

Uuden tehtaan logistiikkaan liittyvissä alustavissa tarkasteluissa on todettu, että Kemin Sahansaarenkadun ympäristöön voitaisiin sijoittaa uusi raideyhteys ja tämä parantaisi liikenneturvallisuutta, koska raideliikenne ei enää kulkisi kokonaan kaupungin läpi.

Suunnittelun lähtökohtana on, että mahdollisen uuden tehtaan käydessä kevyt liikenne, henkilöliikenne ja raskas liikenne tullaan eriyttämään tehtaan porttien sisäpuolella. Samoin porttien ulkopuolella kevyt liikenne ja raskas liikenne sekä henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen kohtaaminen pyritään minimoimaan. Rakennusaikana käytetään nykyisiä olemassa olevia teitä ja muun muassa erikoiskuljetusten vuoksi liikenteeseen tehdään väliaikaisia poikkeusjärjestelyjä, joista tiedotetaan erikseen. 

Nyt biotuotetehdasprojektissa on menossa juuri käynnistynyt hankesuunnittelu, joka kestää noin vuoden ja jossa tarkastellaan logististen ratkaisujen lisäksi esimerkiksi puunhankintaa, tehdaskonseptia sekä käynnistetään ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölupaprosessi. Investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020 ja uusi tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lisätiedot:

Hannu Havanka
kiinteistöjohtaja, Metsä Group
puh. 050 375 2646
hannu.havanka@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa