Metsä Fibre toimitti Kemin biotuotetehtaan YVA-selostuksen Lapin ELY-keskukselle 15.9.2019

Report this content

Lehdistötiedote 15.9.2019

Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehtaasta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen YVA-selostuksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tänään 15.9.2019.

Lapin ELY-keskus asettaa Metsä Fibren laatiman YVA-selostuksen yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Tällöin arviointiohjelmaan voi tutustua internetissä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA. Kaikki Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessin dokumentaatio löytyy samasta osoitteesta valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava taho laatii arviointiohjelman ja toisessa vaiheessa toteuttaa arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellään Metsä Groupin Kemin olemassa olevalle tehdasalueelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen parhaillaan menossa olevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. Metsä Fibren ympäristökonsulttina YVA-prosessissa toimii Sweco yhteistyökumppaneineen.

YVA-prosessia koskeva seuraava yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 kello 17.30–20.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi. Tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Metsä Groupin YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/metsagroup. Samasta osoitteesta löytyy aiempikin YVA-yleisötilaisuus, joka järjestettiin 22.5.2019.
Metsä Fibren verkkosivuilta löytyy tietoa biotuotetehdasprojektista kokonaisuudessaan ja meneillään olevasta hankesuunnittelusta, johon myös YVA-prosessi kuuluu: https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Kemin-biotuotetehdas

Metsä Fibre toimittaa Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) tänä syksynä 2019. 

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnittelema noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehdas tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas rakennettaisiin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lisätiedot:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, Metsä Fibre,
puh. 040 830 4432, jari-pekka.johansson@metsagroup.com 

Kaisu Annala, YVA- ja ympäristölupavastaava, Metsä Fibre,
puh. 050 449 4948, kaisu.annala@metsagroup.com 

Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre,
puh. 050 574 8071, anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia