Metsä Fibren Rauman sahan viimeiset päälaitesopimukset allekirjoitettu

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 17.6.2020

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on allekirjoittanut viimeiset päälaitesopimukset Rauman sahahankkeeseen liittyen. Rauman sahan rakentamisen kotimaisuusaste on korkea, noin 70 prosenttia, ja rakentamisvaihe työllistää 1 500 henkilöä.

Metsä Fibre rakentaa maailman moderneimman sahan Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

Metsä Fibre on sopinut laitetoimituksista Rauman sahalle seuraavien toimijoiden kanssa:

Raumaster Oy toimittaa sivutuotekuljettimet ja uuden tyyppisen seulontakonseptin Rauman sahalle. Tilaus on merkittävä kokonaisuus ja tuo työtä myös Raumasterin Raumalla sijaitsevalle konepajalle, sillä kaikki projektin avainlaitteet tullaan valmistamaan siellä.

Fin Scan Oy toimittaa sahatavaran mittaukseen uusinta konenäkötekniikka edustavat  laadutusjärjestelmät molempiin tuorelajittelulajittelulaitoksiin sekä kuivalajittelulaitokseen. Mittausjärjestelmät pystyvät mittaamaan ja laaduttamaan yli 200 sahatavarakappaletta minuutissa. Toimitukseen sisältyy myös kattavat ohjelmistopaketit.

Valon Kone Oy toimittaa kaksi kuorimakonetta, jotka ovat varustettu kuorintaroottorilla ja tyvensievennysroottorilla. Tukkien syöttö kuorimakoneeseen ilman tukkiväliä on mahdollinen. Koneiden suunnittelussa ja toteutuksessa on erityisesti painotettu käytön turvallisuutta.  

Rauman saha on aiemmin solminut päälaitesopimukset Nordautomation Oy:n, Veisto Oy:n, C. Gunnarssons Verkstads AB:n ja Renholmen AB:n sekä Heinolan sahakoneet Oy:n kanssa.

Rauman sahaprojekti on edennyt suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Maanrakennustyöt käynnistyivät toukokuussa ja perustustöihin päästään elokuussa.

Lisätietoja:
Harri Haapaniemi, projektijohtaja, Rauman saha, puh. 0500 361 632

Metsä Fibre Rauman saha
Metsä Fibren Rauman sahan investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. 
Tulevan sahan sijainti on logistisesti erinomainen, sillä se mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta. Integraatin synergioita yhdessä sellutehtaan kanssa hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa. Sahan ympäristövaikutukset minimoidaan, ja esimerkiksi melun hallinta on huomioitu suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin. 

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia