Metsä Groupin Rauman sahahankeen rakennuslupahakemus jätetty

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 1.11.2019

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, josta on suunnitelmana kehittää maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntysaha. Mäntysahan rakennuslupahakemus jätettiin lokakuussa.

Metsä Fibre jätti lokakuun puolivälissä Rauman kaupungille rakennuslupahakemuksen mahdollisesta mäntysahan rakentamisesta paikkakunnalle. Kuulutusaikaa oli lokakuun loppuun.

Metsä Fibre järjestää sahahankkeesta 4.12. kello 9.00-18.00 Kumppanipäivän mahdollisille alihankkijoille ja yhteistyökumppaneilleen. Tilaisuudessa kerrotaan projektista, yhteistyötarpeista, rakentamisesta sekä aikatauluista. Tilaisuudessa osanottajilla on mahdollisuus myös verkostoitua. Kumppanipäivä järjestetään Raumalla ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. 

Sahalla on tarkoitus hyödyntää viimeisintä teknologiaa kaikissa vaiheissa. Konenäön hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus - vastaavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä muualla sahateollisuudessa. Konenäköjärjestelmää pilotoidaan  Metsä Fibren Vilppulan sahan tuorelajittelussa. Konenäön avulla tunnistetaan häiriöitä aiheuttavat kappaleet ja poistetaan ne automaation ja mekaniikan keinoin prosessista.

Uusi teknologia mahdollistaa myös siirtymisen työpisteiltä valvomotyöskentelyyn. Rauman sahan tulevassa toimintamallissa keskeistä on henkilöstön osaaminen; moniosaaminen koko sahan tehtävissä, yhdessä tekeminen ja käyttäjäkunnossapito. Uusi toimintamalli ja osaamisprofiilit on huomioitu aloitetussa rekrytoinnin ja koulutuksen suunnittelussa.

Hankesuunnitteluvaihe on käynnissä ja se sisältää esisuunnittelun, ympäristölupaprosessin, aiesopimukset päälaitteista ja projektin investointiesityksen. Hankesuunnittelu tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätökselle. Rauman sahan osalta investointipäätös tehdään aikaisintaan alkuvuodesta 2020.

Louhinta-alueella työt etenevät aikataulussa

Maanpäänniemen louhinta-alueella työt etenevät aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on saada louhintatyöt valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä. Louhinta-alueen naapuruston kanssa on järjestetty asukastapaamisia sekä tutustumiskäynti louhinta-alueeseen. Asukastapaamisia jatketaan tulevaisuudessakin.

Rauman sahan ympäristöluvan käsittely etenee. Sahan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan ja siksi esimerkiksi melun hallinta huomioidaan suunnitteluvaiheesta alkaen niin rakentamisessa kuin laite- ja konevalinnoissakin, ja siihen tullaan panostamaan tehokkaasti.

Lisätietoja:
Harri Haapaniemi, projektijohtaja, puhelin 0500 361 632

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre Rauman mäntysahahanke

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, joka tulisi olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan selkeä edelläkävijä. Toteutuessaan Rauman mäntysaha olisi maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntyä jalostava laitos alallaan. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle.

Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia