• news.cision.com/
  • Metsä Group/
  • Metsä Groupin suomalaisten investointihankkeiden päälaitehankinnat sovittu – kotimaisuusaste nousee korkeaksi

Metsä Groupin suomalaisten investointihankkeiden päälaitehankinnat sovittu – kotimaisuusaste nousee korkeaksi

Report this content

Metsä Group lehdistötiedote 29.4.2020 kello 11.00  

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on sopinut päälaitehankinnoista Rauman uudelle sahalle sekä Kemin suunnitellulle biotuotetehtaalle. Sopimusten arvo on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa ja niiden kotimaisuusaste 70 prosenttia.

Metsä Group aloitti vuoden 2019 keväällä hankesuunnittelun yhteensä noin 2 miljardin euron investoinneista sisältäen Rauman sahan ja Kemin biotuotetehtaan lisäksi Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uusinnan ensimmäisen vaiheen. Näillä investoinneilla Metsä Group vastaa koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta entistäkin paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja toteuttaa merkittävää osuuttaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”Maaliskuun lopulla päätetyn Rauman sahainvestoinnin toteutus sekä Kemin ja Husumin hankkeiden suunnittelu ovat edenneet hyvin. Koronaviruspandemian tällä hetkellä värittämässä tilanteessa tarvitaan investointeja yhteiskunnan rahavirtojen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Olen tyytyväinen siitä, että saavutimme useita kilpailukykyisiä laitesopimuksia vahvasti Suomessa toimivien yritysten kanssa. Investointihankkeemme luovat hyvinvointia maahamme monella tasolla”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Rauman sahan rakennustyöt alkavat toukokuussa

Rauman nopeudeltaan yli 200 metriä minuutissa toimivan sahalinjan toimittamisesta on sovittu Veisto Oy:n kanssa. Tukkilajittelun, sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteet toimittaa Nordautomation Oy. Kuivalajittelun ja paketoinnin laitteet toimittaa C.Gunnarssons Verkstads AB ja kaksi tuorekäsittelylinjaa sekä rimoituslinjan Renholmen AB. Kaikilla kappaleiden käsittely- ja lajittelulinjoilla nopeus on yli 200 kappaletta minuutissa. Kuivaamolaitteiden toimittaja on Heinolan sahakoneet Oy. Kaikki kuivaamoalueen kuormien siirrot hoituvat täysautomaattisesti. Näiden laitetoimitusten arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa ja kotimaisuusaste 70 prosenttia.

Sahan rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty sopimus AFRYn kanssa ja rakennuttamisesta A-Insinöörien kanssa. Maanrakennusrakasta on sovittu LM-Suomiset Oy:n kanssa. Sahan tontin louhintatyöt ovat loppusuoralla ja rakentaminen alkaa toukokuussa.

Tuotanto Raumalle rakennettavalla maailman moderneimmalla noin 200 miljoonaa euroa maksavalla sahalla on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Joskin koronavirusepidemia saattaa vaikuttaa aikatauluihin. Uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa ja se tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

Uusi saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Kemin biotuotetehtaan päälaitteista esisopimus Valmetin kanssa

Kemin biotuotetehtaan kaikkien päätuotantolinjojen avainteknologian ja automaation toimittamisesta on tehty esisopimus Valmetin kanssa ehdollisena tehtaan investointipäätökselle. Toimitusten arvo on yhteensä 350-400 miljoonaa euroa ja päälaitteiden tuotannon työllisyysvaikutus noin 800 henkilötyövuotta, josta yli 500 tehtäisiin Suomessa.

Tehtaan rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty esisopimus AFRYn kanssa ja rakennuttamisesta Fimpecin kanssa.

Päätösvalmius noin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaasta arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020 ympäristöluvituksen valmistuessa. Tehtaan ympäristölupahakemusta on täydennetty ja päivitetty versio on toimitettu 28.4.2020 luvittavalle viranomaiselle eli Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI). Ympäristölupahakemukseen tehdyt täydennykset huomioivat ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) päättäneen perustellun päätelmän ehdotukset, jotka koskevat lähinnä biotuotetehtaan vesistövaikutuksia. Hankesuunnittelun edetessä tehtaan tekniset ratkaisut ovat täsmentyneet ja sen myötä jäähdytys- ja jätevesipäästöt ovat pienentyneet alkuperäisestä suunnitelmasta. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat.

Hankkeeseen liittyvät rahoitusneuvottelut, puunhankinnan varmistaminen, logistiikan kehittäminen ja rakentamisvaiheen valmistelutyöt sisältäen esimerkiksi nykyisten rakennusten purkamista ja toimintojen siirtämistä tehdasalueen sisällä jatkuvat.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Se työllistäisi Suomessa suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä. Tehtaan vuotuinen pääasiassa Suomesta hankittavan kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä. Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000. Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Ismo Nousiainen, toimitusjohtaja, Metsä Fibre, 050 5987 378

Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia