Metsä tissuen yrityskaupalle lupa puolan sisäasiainministeriöltä

Report this content

METSÄ TISSUEN YRITYSKAUPALLE LUPA PUOLAN SISÄASIAINMINISTERIÖLTÄ Metsä Tissue Oyj sai 3.10.2002 Puolan sisäasiainministeriöltä luvan ostaa 9,9 prosentin osakeosuuden puolalaisesta pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A:sta (ZPK). Osakkeet siirtyivät Metsä Tissuen omistukseen 11.10.2002, ja Metsä Tissuen omistusosuus ZPK:ssa nousi 50,3 prosenttiin. Osakeoston kauppahinta perustuu koko ZPK:n (100 %) noin 10 miljoonan euron velattomaan arvoon. ZPK konsolidoidaan lokakuusta 2002 alkaen Metsä Tissuen konsernitilinpäätökseen. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Metsä Tissuen osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2002. Metsä Tissue on kehittämässä voimakkaasti liiketoimintojaan konsernin kaikilla toimialueilla. Käynnissä olevien kehitysprosessien tavoitteena on tuottavuuden olennainen nostaminen sekä entistä parempien tuotteiden kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen. Puolassa Metsä Tissuen kehitysohjelman tavoitteena on nostaa Krapkowicen ja Varsovan tuotantolaitosten jalostuskapasiteettia, parantaa tuotteiden laatua, sekä nostaa tuottavuutta vähintään kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. Puolan liiketoiminnan kehittämiseen investoidaan noin 15 miljoonaa euroa kahden seuraavan vuoden kuluessa. Metsä Tissuen pitkän aikavälin tavoite Puolassa on markkinajohtajuus. Tällä hetkellä yhtiön markkinaosuus on lähes 20 prosenttia toimitusmäärissä mitattuna, ja se on suurin toimittaja Puolan kuluttajamarkkinoilla. Puolassa Metsä Tissuen johtava tuotemerkki kuluttajamarkkinoilla on Mola ja suurkuluttajamarkkinoilla Katrin. METSÄ TISSUE OYJ Hannu Anttila Toimitusjohtaja JAKELU HEX/Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4959, gsm 050 2398 ja talousjohtaja Timo Suuriniemi, puh. 010 469 4580, gsm 050 560 8271 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00110/wkr0002.pdf