ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTTUMISESTA

Report this content

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTTUMISESTA M-real Oyj (yhtiötunnus 063366-7) on ilmoittanut Metsä Tissue Oyj:lle (yhtiötunnus 0108069-8), että M-realin osuus Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta on yhdessä sen kokonaan omistaman tytäryhtiön M-real Tissue Oy:n (yhtiötunnus 1776466-4) kanssa ylittänyt kaksi kolmasosaa (2/3) osakekaupalla, joka tehtiin tänään Helsingin Pörssissä 20.1.2003. Kyseisellä osakekaupalla M-real Tissue on ostanut 5.781.200 kappaletta Metsä Tissuen osakkeita, jotka edustavat 19,27 prosenttia Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta ja siten M-real Tissuen osuus Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt kolme kahdeskymmenesosaa (3/20). Osakekaupan jälkeen M-real ja M-real Tissue omistavat yhteensä 25.456.200 kappaletta Metsä Tissuen osakkeita, jotka edustavat 84,85 prosenttia Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta. Arvopaperimarkkinalain mukaan M-real on velvollinen tekemään lunastustarjouksen lopuista Metsä Tissuen osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. M-real on ilmoittanut, että se tekee lunastustarjouksen niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja että lunastustarjoushinta tulee olemaan 12,30 euroa osakkeelta. M-realin tarkoituksena on hankkia Metsä Tissuen kaikki osakkeet omistukseensa. M- realin mukaan sen omistusosuuden nouseminen Metsä Tissuessa ei vaikuta Metsä Tissuen liiketoimintaan, vaan Metsä Tissuen kehittämistä itsenäisenä yhtiönä jatketaan. Lisäksi Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (rekisterinumero 556012-6293) on ilmoittanut Metsä Tissuelle, että SCA-konsernin osuus Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 20.1.2003 tehdyn osakekaupan johdosta. Osakekaupan jälkeen SCA- konserni ei omista yhtään kappaletta Metsä Tissuen osaketta ja SCA- konsernin osuus Metsä Tissuen äänimäärästä ja osakepääomasta on 0 prosenttia. SCA-konsernin Metsä Tissue -osakkeet omisti Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:n hollantilainen tytäryhtiö SCA Hygiene Products De Breul Holding BV (aikaisemmin SCA Mölnlycke Holding BV, rekisterinumero 30-12 85 95). Metsä Tissuen osakkeiden kokonaismäärä on 30.000.000 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa, ja jokaisella osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. METSÄ TISSUE OYJ Hannu Anttila toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 01046 94959, gsm 050 2398 ja talousjohtaja Timo Suuriniemi, puh. 01046 94580, gsm 050 560 8271 Jakelu HEX/Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00880/wkr0002.pdf