M-REAL KÄYTTÄÄ OIKEUTTAAN LUNASTAA KAIKKI JÄLJELLÄ OLEVAT METSÄ TISSUEN VÄHEMMISTÖOSAKKEET

M-REAL KÄYTTÄÄ OIKEUTTAAN LUNASTAA KAIKKI JÄLJELLÄ OLEVAT METSÄ TISSUEN VÄHEMMISTÖOSAKKEET M-real Oyj ("M-real") omistaa yhdessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön M- real Tissue Oy:n ("Tytäryhtiö") kanssa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Metsä Tissue Oyj:n ("Metsä Tissue") osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Omistusosuusrajan ylittymisen seurauksena M- realille on syntynyt osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n perusteella oikeus lunastaa muiden Metsä Tissuen osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. M-real omistaa Tytäryhtiön kanssa tällä hetkellä (3.3.2003 klo 14.00) 29 518 952 Metsä Tissuen osaketta ja niiden tuottamaa ääntä, mikä vastaa 98,40 prosenttia Metsä Tissuen kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. M-real on ilmoittanut Metsä Tissuelle käyttävänsä osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan Metsä Tissuen jäljellä olevien osakkeenomistajien osakkeiden lunastamiseksi. M-realin lunastusoikeuteen perustuvan vaatimuksen sisältö on seuraava: Osakkeiden lunastushinta on 12,30 euroa Osakkeelta, jota M-realin näkemyksen mukaan on pidettävä Osakkeiden osakeyhtiölain mukaisena käypänä hintana. Lunastushinta vastaa vastiketta, jonka Tytäryhtiö tarjoaa 14.2.2003 julkistamassaan Metsä Tissuen Osakkeita koskevassa lunastustarjouksessa ("Lunastustarjous"). Metsä Tissuen Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Helsingin Pörssin päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla ennen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lunastusvelvollisuuden syntymistä, lunastusvelvollisuuden synnyttänyt kauppa pois lukien, on 9,81 euroa. Metsä Tissuen Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Helsingin Pörssin päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla ennen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lunastusvelvollisuuden syntymistä, lunastusvelvollisuuden synnyttänyt kauppa mukaan lukien, on 11,71 euroa. M-real vastaa mahdollisesta Osakkeiden lunastuksesta johtuvasta Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta sekä lunastuksen yhteydessä toteutettaviin arvo-osuuskirjauksiin liittyvistä maksuista ja veloituksista. Tämän lunastusvaatimuksen tausta ilmenee tarkemmin Tytäryhtiön lunastustarjousasiakirjasta, joka on saatavilla Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista sekä HEX Gatesta, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. M-real tulee panemaan vireille osakeyhtiölain tarkoittaman välimiesmenettelyn tässä esitetyn vaatimuksen mukaisesti. Metsä Tissuen osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että Tytäryhtiön Lunastustarjouksen mukainen hyväksymisaika ("Lunastusaika") on alkanut 17.2.2003 ja päättyy 17.3.2003 (klo 16.30), ellei Lunastusaikaa jatketa. Metsä Tissuen osakkeenomistajat voivat M-realin lunastusvaatimuksesta huolimatta halutessaan hyväksyä Tytäryhtiön Lunastustarjouksen menettelemällä lunastustarjousasiakirjan sivulla 9 esitetyllä tavalla. Metsä Tissue tulee M-realin lunastusvaatimuksen johdosta jättämään Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyytää edunvalvojan määräämistä valvomaan poissa olevien osakkeenomistajien etua lunastus- ja välimiesmenettelyn aikana. Osakeyhtiölain mukaan edunvalvojalla on oikeus sopia lunastusehdoista tuntemattomien osakkeenomistajien puolesta ja edustaa kaikkia poissa olevia osakkeenomistajia M-realin vaatimuksessa mainitussa välimiesmenettelyssä. Edunvalvojan yhteystiedot ovat osakkeenomistajien saatavissa Metsä Tissuesta ja kaupparekisteristä sen jälkeen kun edunvalvoja on määrätty ja edunvalvojan määrääminen on merkitty kaupparekisteriin. THIS STOCK EXCHANGE RELEASE MUST NOT BE RELEASED OR DISTRIBUTED IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN. METSÄ TISSUE OYJ Konserniviestintä Lilli Nyman viestinnän asiantuntija Lisätietoja: Timo Suuriniemi, talousjohtaja, puh. 010 469 4580, gsm 050 560 8271, sähköposti timo.suuriniemi@metsatissue.com Jakelu: HEX/Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00690/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.