METSÄ TISSUE Oyj:n HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA

METSÄ TISSUE Oyj:n HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA Metsä Tissue Oyj:n hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää 13.3.2001 koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi: Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 § muutetaan osakeyhtiölain muutoksen mukaiseksi siten, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00020/bit0001.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.