METSÄ TISSUEN HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA 18.3. KOOLLE KUTSUTTAVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

METSÄ TISSUEN HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA 18.3. KOOLLE KUTSUTTAVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Metsä Tissuen hallitus on 5. helmikuuta 2003 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää maaliskuun 18. päivänä 2003 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta. Kutsu yhtiökokoukseen Metsä Tissuen varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2003 kello 13.00 Metsätapiolan auditoriossa, osoitteessa Revontulentie 6, 02100 Espoo. Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokoukseen voi osallistua osakkeenomistaja, joka on viimeistään perjantaina 8.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakas- luetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on 8.3.2003 merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 14.3.2003 klo 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 01046 95041, sähköpostilla osoitteeseen paivi.raitanen@metsatissue.com tai kirjallisesti osoitteeseen Metsä Tissue Oyj, Päivi Raitanen, Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta Metsä Tissue Oyj:n pääkonttorissa, Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki, 4. krs. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Lisätietoja antaa: talousjohtaja Timo Suuriniemi puh. 010 469 4580 Metsä Tissue Oyj Konserniviestintä Johanna Kankkunen viestintäpäällikkö JAKELU HEX/Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00100/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.