M-REAL KÄYTTÄÄ OIKEUTTAAN LUNASTAA KAIKK

Metsä Tissue Oyj Pörssitiedote 3.3.2003 klo 16.25

M-REAL KÄYTTÄÄ OIKEUTTAAN LUNASTAA KAIKKI JÄLJELLÄ OLEVAT METSÄ
TISSUEN VÄHEMMISTÖOSAKKEET

M-real Oyj ("M-real") omistaa yhdessä kokonaan omistamansa
tytäryhtiön M-real Tissue Oy:n ("Tytäryhtiö") kanssa yli yhdeksän
kymmenesosaa (9/10) Metsä Tissue Oyj:n ("Metsä Tissue") osakkeista
ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Omistusosuusrajan
ylittymisen seurauksena M-realille on syntynyt osakeyhtiölain 14
luvun 19 §:n perusteella oikeus lunastaa muiden Metsä Tissuen
osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. M-real omistaa
Tytäryhtiön kanssa tällä hetkellä (3.3.2003 klo 14.00) 29 518 952
Metsä Tissuen osaketta ja niiden tuottamaa ääntä, mikä vastaa 98,40
prosenttia Metsä Tissuen kaikista osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä. M-real on ilmoittanut Metsä Tissuelle käyttävänsä
osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan Metsä Tissuen
jäljellä olevien osakkeenomistajien osakkeiden lunastamiseksi. 
M-realin lunastusoikeuteen perustuvan vaatimuksen sisältö on 
seuraava:

Osakkeiden lunastushinta on 12,30 euroa Osakkeelta, jota M-realin
näkemyksen mukaan on pidettävä Osakkeiden osakeyhtiölain mukaisena
käypänä hintana. Lunastushinta vastaa vastiketta, jonka Tytäryhtiö
tarjoaa 14.2.2003 julkistamassaan Metsä Tissuen Osakkeita koskevassa
lunastustarjouksessa ("Lunastustarjous").

Metsä Tissuen Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta
Helsingin Pörssin päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla
ennen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen
lunastusvelvollisuuden syntymistä, lunastusvelvollisuuden
synnyttänyt kauppa pois lukien, on 9,81 euroa. Metsä Tissuen
Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Helsingin
Pörssin päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla ennen
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lunastusvelvollisuuden
syntymistä, lunastusvelvollisuuden synnyttänyt kauppa mukaan lukien,
on 11,71 euroa.

M-real  vastaa mahdollisesta Osakkeiden lunastuksesta johtuvasta
Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta sekä lunastuksen
yhteydessä toteutettaviin arvo-osuuskirjauksiin liittyvistä
maksuista ja veloituksista.

Tämän lunastusvaatimuksen tausta ilmenee tarkemmin Tytäryhtiön
lunastustarjousasiakirjasta, joka on saatavilla Osuuspankkien ja
Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista sekä HEX Gatesta,
Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

M-real  tulee panemaan vireille osakeyhtiölain tarkoittaman
välimiesmenettelyn tässä esitetyn vaatimuksen mukaisesti.

Metsä Tissuen osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että
Tytäryhtiön Lunastustarjouksen mukainen hyväksymisaika
(öLunastusaikaö) on alkanut 17.2.2003 ja päättyy 17.3.2003 (klo
16.30), ellei Lunastusaikaa jatketa. Metsä Tissuen osakkeenomistajat
voivat M-realin lunastusvaatimuksesta huolimatta halutessaan
hyväksyä Tytäryhtiön Lunastustarjouksen menettelemällä
lunastustarjousasiakirjan sivulla 9 esitetyllä tavalla.

Metsä Tissue tulee M-realin lunastusvaatimuksen johdosta jättämään
Helsingin  käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyytää edunvalvojan
määräämistä valvomaan poissa olevien osakkeenomistajien etua
lunastus- ja välimiesmenettelyn aikana. Osakeyhtiölain mukaan
edunvalvojalla on oikeus sopia lunastusehdoista tuntemattomien
osakkeenomistajien puolesta ja edustaa kaikkia poissa olevia
osakkeenomistajia M-realin vaatimuksessa mainitussa
välimiesmenettelyssä. Edunvalvojan yhteystiedot ovat
osakkeenomistajien saatavissa Metsä Tissuesta ja kaupparekisteristä
sen jälkeen kun edunvalvoja on määrätty ja edunvalvojan määrääminen
on merkitty kaupparekisteriin.

THIS STOCK EXCHANGE RELEASE MUST NOT BE RELEASED OR DISTRIBUTED IN
WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN.

METSÄ TISSUE OYJ
Konserniviestintä

Lilli Nyman
viestinnän asiantuntija

Lisätietoja:
Timo Suuriniemi, talousjohtaja, 
puh. 010 469 4580, gsm 050 560 8271,
sähköposti timo.suuriniemi@metsatissue.com

Jakelu:
HEX/Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Metsä Tissuewww.metsatissue.com Metsä Tissue sorgt für einen saubereren Alltag. Wir sind ein führender Lieferant von Tissue-Papieren für Haushalte und Profis in Europa und der weltweit führende Hersteller von fettdichtem Papier. Unsere Marken sind Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin und SAGA. Mit Produktionsstätten in fünf Ländern beschäftigen wir rund 2.700 Mitarbeiter. Unser Umsatz belief sich 2019 auf 1 Milliarden Euro. Metsä Tissue ist Teil von Metsä Group, ein Vorreiter in nachhaltiger Bioökonomie.

Tilaa