Bo Borgströmille teollisuusneuvoksen arvo

24.05.04

Tasavallan Presidentti on 19.5.2004 suonut teollisuusneuvoksen nimen ja arvon
Finnforest Oyj:n toimitusjohtajan varamiehelle, Moelven ASA:n
toimitusjohtajalle Bo Borgströmille. 

Bo Borgström (62) on tehnyt pitkän uran puutuoteteollisuuden piirissä.
Valmistuttuaan valtiotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1966 hän
toimi vuoteen 1997 asti Oy Tampella Ab:n, Tampella Forest Oy:n sekä Enso Timber
Oy Ltd:n palveluksessa. Tästä ajasta yli kymmenen vuoden ajan hän toimi edellä
mainittujen yhtiöiden sahateollisuuden johtajana. Vuonna 1997 Borgström siirtyi
Metsätollisuus ry:n puutuoteyksikön johtajaksi, josta tehtävästä hänet vuonna
2000 kutsuttiin Finnforest Oyj:n palvelukseen strategiajohtajan tehtäviin. 

Vuonna 2001 hänet nimitettiin Finnforest Oyj:n toimitusjohtajan varamieheksi.
Samalla hänen vastuualueeseensa yhdistettiin Skandinavian alueen
markkinatoimintojen johtaminen. Keskeisenä osana tätä tehtävää oli synkronoida
keväällä 2001 Finnforest Oyj:n enemmistöomistukseen siirtyneen
norjalais-ruotsalaisen puutuoteteollisuuden yrityksen, Moelven ASA:n ja
Finnforest Oyj:n toiminnot muodos-tamaan tehokkaasti toimivan kokonaisuuden.
Siitä seurasi Borgströmin nimittäminen Moelven ASA:n toimitusjohtajaksi vuonna
2002. 

Moelven ASA on merkittävin suuri norjalais-ruotsalainen puutuotealan yritys.
Sen toimintoja ovat sahatavaran valmistus ja jatkojalostus sekä erityisesti
rakennustuoteteollisuuden moduuli- ja elementtiliiketoiminnot. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2003 oli noin 565 miljoonaa euroa. Toisena osakasryhmänä
Moelven ASA:ssa ovat norjalaiset metsänomistajayhteisöt. 

Bo Borgström toimi vuosina 1993-2001 yhteispohjoismaisen puutuotteiden
edunvalvonta- ja menekinedistämisorganisaation, Nordic Timber Councilin
puheenjohtajana. Vuodesta 2001 alkaen hän on toiminut koko Euroopan
puutuoteteollisuuden yhteiselimen, Cooperation of European Wood Products
(CEI-Bois) hallituksen puheenjohtajana.

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa