EKE-Yhtiöiden Sundsbergin Kartanonrannan toisesta rakennusvaiheesta sopimus

01.12.04

Finnforest toimittaa 119 pientaloasuntoa Kirkkonummen Sundsbergiin

EKE-Yhtiöt on tilannut Suomen toistaiseksi suurimman yhtenäisen
puutalotoimituksen jatkaakseen Sundsberg-projektia. Tilauksen toimittaa
Finnforest, jonka Hartolan moduulirakentamisen liiketoimintayksikön valmistaman
119 pientaloasunnon toimitus käsittää viisi erilaista talomallia. Huoneistokoot
vaihtelevat 85:stä 147:ään neliöön. Nyt solmittu kauppa käsittää noin puolet
Sundsbergin toisessa vaiheessa rakennettavista taloista. Asuntoalue rakennetaan
EKE-Yhtiöiden omistaman Sundsbergin Kartanonrannan eteläosaan vuosien 2005-2006
aikana. 

Kyseessä on Sundsbergin Kartanonrannan toinen rakennusvaihe. Ensimmäinen vaihe
on jo lähes valmis ja siinä tulee olemaan 224 asuntoa, joissa jo asuu noin 600
asukastutkimuksen mukaan tyytyväistä asukasta. Alueelle on muuttanut pääasiassa
uransa nousuvaiheessa olevia osaajia lapsiperheineen. Alueen sisäinen elämä on
vilkasta viinikerhoineen, teemapäivineen ja perhetapahtumineen. 

Kuukausi sitten avatessaan EKE-Yhtiöiden rakentamat kevyen väylän sillat
läheiselle Masalan asuntoalueelle ja juna-asemalle ympäristöministeri Jan-Erik
Enestam totesi asuntoalueen toteuttavan hyvin niitä vaatimuksia, joita
pääkaupunkiseudun uusilta asuntokohteilta edellytetään. Hän sanoi arvostavansa
myös sitä, että alueen tuotantomalli tukee pääkaupunkiseudun ulkopuolista
teollisuutta. Rakennukset tuodaan tilaelementteinä Kirkkonummelle lähes
valmiina nopeasti toteutettaviksi. 

Finnforest valmistaa tilamoduulit EKE-Yhtiöiden suunnitelmien mukaan Hartolan
uudella tehtaalla ja asentaa asunnot käyttövalmiiksi. Finnforestin saama tilaus
perustuu laatuun sekä muuhun kilpailukykyyn. Toimitus edustaa merkittävää osaa
Hartolan moduulitehtaan vuoden 2005 tilauskannasta ja on tärkeä tehtaan
ylösajon kannalta. Kartanonrannan perustustyöt ja alueen infrastruktuurityöt
ovat EKE-Yhtiöiden toimesta jo käynnissä. 

Sundsbergin Kartanorannan alueelle suunnitellaan rakennettavan asuntoja
kaikkiaan noin 2600 asukkaalle. Alue on Espoon ja Kirkkonummen rajan tuntumassa
Espoonlahden rannalla. EKE-Yhtiöt omistaa siellä 420 hehtaarin alueen, joka
houkuttelee sekä sijainniltaan että olosuhteiltaan asunnonetsijöitä.
Kirkkonummi on ollut Sundsbergissä pääkaupunkiseudun edelläkävijä
maankäyttösopimuksissa, joilla kunnat keventävät omia panostuksiaan ja
vastaavat kasvaneen asuntokysynnän haasteisiin. Hanke vastaa myös valtiovallan
toiveisiin panostaa Suomessa moderneihin puutalokaupunkeihin. 

Lisätietoja:
Tea Ekengren-Saurén, markkinointi- ja viestintäjohtaja, EKE-Yhtiöt, puh. 0400
607 670 
Oiva Makkonen, johtaja, rakentaminen, EKE-Yhtiöt, puh. 040 534 3710
Heikki Pietiläinen, johtaja, moduulirakentaminen, Finnforest Oyj, puh. 050 381
9369 

Kuvia tiedotustilaisuudesta on käytettävissä osoitteesta www.universal.fi/eke

EKE-Yhtiöt on vakavarainen perheyhtiö, jonka päätoimialoja ovat rakentaminen,
rautatiekuljetukset sekä puutavarakauppa. Vuonna 1961 perustetulla yhtiöllä on
ollut laajamittaista ulkomaista rakennustoimintaa lähes koko historiansa ajan.
Tällä hetkellä EKE:n päärakennuskohde on Kirkkonummen Sundsberg. Yhtiöllä on
myös Vantaalla ja Eestissä rakennusprojekteja meneillään. Lisää tietoa:
www.sundsberg.com ja www.eke.fi. 

Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on 1,9
miljardia euroa ja henkilökuntaa 8.000. Finnforest on Metsäliitto-yhtymän
ydinliiketoimintaa. Finnforest palvelee yli 20 maassa, Skandinaviassa toimija
on Moelven. Finnforest tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja
jälleenmyynnin asukkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa