Finnforest investoi 20 miljoonaa euroa Kertopuutehtaan laajennukseen

28.01.05

Finnforest vastaa Kertopuun kasvavaan kysyntään puurakentamisen
järjestelmäratkaisuissa laajentamalla Punkaharjun Kertopuun tuotantoyksikköään.
Tuotantokapasiteetti Punkaharjulla kasvaa 60 000 kuutiometrillä 130 000
kuutiometriin vuodessa. Laajennusinvestointi on 20 miljoonaa euroa.
Kokonaisinvestointi Punkaharjun tehtailla nousee 70 miljoonaan euroon kahden
investointivaiheen ja voimalainvestoinnin jälkeen. 

Finnforest Oyj:n päämäärä on olla puutuoteratkaisujen markkinajohtaja
Euroopassa. Yhtiö on viiden vuoden ajan keskittynyt puurakentamisen ratkaisujen
kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Engineered Wood - tuotteissa
Kertopuuhun perustuvilla, vaativilla lopputuoteratkaisuilla on ollut tässä
prosessissa merkittävä rooli. Kertopuu (LVL, Laminated Veneer Lumber) on 3,2
mm:n paksuisista havuviiluista liimaamalla valmistettu puutuote. Kertopuuta
käytetään kantavissa rakenteissa muun muassa väli- ja yläpohjissa, sekä
I-palkki-tuotannossa. 

Eurooppalaisen puupohjaisen rakentamisen kehittyessä voimakkaasti sekä
järjestelmä- että moduulirakentamiseen on myös Kertopuun kysyntä ollut vahvassa
kasvussa. Euroopassa valmistetaan ja käytetään kertopuutuotteita rakentamisessa
vielä alle 200 000 kuutiometriä vuodessa. Kertopuutuotteiden kokonaismarkkina
maailmassa on lähes 3 miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-Amerikan osuus tästä on
noin 80 %. Finnforest tuottaa tällä hetkellä ainoana eurooppalaisena yhtiönä
Kertopuuta Lohjan ja Punkaharjun tehtaillaan noin 170 000 kuutiometriä
vuodessa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Suomi
ja Yhdysvallat. 

Finnforest laajentaa Punkaharjun Kerto-yksikköään ja kasvattaa
tuotantokapasiteettiaan siellä 70 000 kuutiometristä 130 000 kuutiometriin
vuodessa. Tuotantotilojen laajennus toteutetaan yhteistyössä Punkaharjun kunnan
sekä Itä-Savon kuntayhtymän kanssa. Järjestelyssä perustetaan
kiinteistöosakeyhtiö, josta Punkaharjun kunta omistaa 51 % ja Itä-Savon alueen
kuntayhtymä 49 %. Kiinteistöosakeyhtiö ostaa Finnforestin nykyisen Kertopuun
tuotantokiinteistön ja vastaa investoinnille tarvittavasta kiinteistön
laajennuksesta. Finnforest vuokraa tuotantotilat pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella. Päätökseen toteuttaa investointi Punkaharjulla vaikutti
oleellisesti Punkaharjun kunnan ja kuntayhtymän kyky tehdä tarvittavat
päätökset nopeassa aikataulussa. 

Laajennusinvestointi on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa. Työllistävä
vaikutus on 130 henkilöä, joista 50 tuotannossa ja 80 puunhankinnassa ja
alihankinnassa. Investointiprojektin rakennusaikainen työllistävä vaikutus on
150 henkilötyövuotta. Puun käytön lisäys, 150 000 kuutiometriä kuusitukkia
vuodessa merkitsee merkittävää puukaupan lisäystä Itä-Savossa. 

Vuoden 2000 jälkeen Finnforest on investoinut rakennustuotteiden ja
-järjestelmien tuotantoon Punkaharjulle voimalaitos mukaan lukien yhteensä yli
70 miljoonaa euroa. Työllistävä pysyvä vaikutus kokonaisuudessaan on yli 300
henkilöä. Puunhankinta Punkaharjun yksiköissä kasvaa yli 500 000 kuutiometrin.
Finnforest on hakenut laajennukselle Kauppa- ja teollisuusministeriöltä
investointitukea. Investointiprojekti käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on
päästä tuotantoon helmikuussa 2006. 
 
Lisätietoja:  
Ari Martonen, toimitusjohtaja, GSM 050 2406
Heikki Castren, johtaja, Rakentamisen järjestelmät-liiketoiminta-alue, GSM 050
598 7270 
Ari Tiukkanen, johtaja, Rakennustuotteet-liiketoiminta, GSM 050 598 7293

Timo Kouri, COO, johtaja, Jakelu-liiketoiminta-alue, GSM 050 598 8840
Eero Lampola, paikallisjohtaja, Punkaharjun tehtaat, GSM 050 598 7288

Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa