Finnforest ja norjalaiset metsänomistajat jatkavat yhteisomistusta Moelven Industrier ASA:ssa

14.06.02

Finnforest Oyj jatkaa tytäryhtiö Moelven Industrier ASA:n  enemmistöomistajana
kahden norjalaisen metsänomistaja-yhdistyksen kanssa. Muut omistajina olleet
metsänomistaja-yhdistykset ovat päättäneet myydä osakkeensa Finnforestille. 

- Finnforest Oyj on tyytyväinen, että Glommenin ja Mjøsenin
metsänomistaja-yhdistykset haluavat jatkaa Moelven Industrier ASA:n omistajina.
Finnforest on ollut osake-enemmistön ostosta lähtien luomassa vahvaa mekaanisen
puutuoteteollisuuden yritystä yhdessä norjalaisten metsänomistajien kanssa.
Valittua strategiaa jatketaan. Suomalaiset metsänomistajat tutkivat
mahdollisuutta myös Moelvenin laajempaan omistuspohjaan, toteaa Moelvenin
hallituksen puheenjohtaja Runar Lillandt. 

Finnforest omistaa tällä hetkellä noin 61 prosenttia Moelven Industrier ASA:n
osakkeista. Norjalaiset metsänomistajayhdistykset Glommen, Mjøsen, Nord,
Agder-Telemark ja Viken ovat yhdessä ruotsalaisten metsänomistajayhdistyksen
kanssa omistaneet noin 37 prosenttia Moelven konsernin osakkeista. Finnforestin
johto on keskustellut useiden vuosien ajan norjalaisten
metsänomistajayhdistysten kanssa luodakseen strategiselle yhteistyölle pohjan.
Tarkoituksena on luoda vahva, skandinaavinen mekaanisen metsäteollisuuden
konserni. 

Kolme metsänomistajayhdistystä, Nord, Agder-Telemark ja Viken tarjoutuivat
ostamaan Finnforestin koko osake-enemmistön Moelvenistä. Finnforest kieltäytyi
tarjouksesta. 

Finnforest aloittaa välittömästi neuvottelut Glommenin ja Mjøsenin
metsänomistaja-yhdistysten kanssa neuvotellakseen uudet osakassopimukset.
Sopimuksilla pyritään takaamaan metsänomistajayhdistysten pitkäaikainen omistus
ja vaikutusmahdollisuudet Moelvenin strategian kehittämisessä. 

- Yhteistyössä norjalaisten metsänomistajien kanssa Moelven Industrier ASA:sta
kehitetään vahva, norjalainen yhtiö. Moelvenin ja Finnforestin tuotevalikoimat
tukevat toisiaan ja siitä hyötyvät myös norjalaiset asiakkaamme, sanoo Runar
Lillandt. 

Lisätietoja: 
Runar Lillandt, puheenjohtaja, Moelven Industrier ASA:n hallitus, +358 50 598
9200 
Ari Martonen, toimitusjohtaja, Finnforest Oyj, +358 50 2406
Bo Borgström, johtaja, Finnforest Oyj, +358 500 714 311 

Finnforest Oyj
Finnforest on Euroopan suurin, kansainvälinen mekaaninen
metsäteollisuuskonserni 1,7 miljardin euron liikevaihdolla. Finnforest kuuluu
Metsäliitto-Yhtymään. Moelven on Finnforestin norjalainen tytäryhtiö.
Liiketoiminta on jakautunut kahteen teolliseen liiketoimintaryhmään: Engineered
Wood ja Solid Wood. Maantieteelliset päämarkkina-alueet ovat Länsi, Itä,
Scandinavia ja Suomi. Asiakkaat ovat teollisuuden loppukäyttäjiä,
tee-se-itse-liikkeitä, puutavarakauppiaita, rakennustarvikeliikkeitä sekä
rakennuttajia ja suunnittelijoita. Finnforest toimii yli 20 maassa ja
henkilökuntaa on yli 7 500. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Olemme sitoutuneet palvelemaan kolmea segmenttiä: rakentamista, teollisuutta ja jakeluasiakkaita. Päätuotteemme ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Myymme myös Metsä Fibren valmistamaan sahatavaraa. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2018 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa