Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittaja valittu

27.08.03

Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittaja valittiin 26.8. ja
julkistetaan torstaina 4.9. Tapiola 50 -juhlallisuuksien yhteydessä. 

Voittajatyötä luonnehditaan linjakkaaksi ja näyttäväksi. Ehdotuksessa on
tutkittu modulaarisuutta myös suuressa mittakaavassa. Palkintolautakunta
toteaa, että ehdotus sisältää useita varteenotettavia vastauksia
kilpailuohjelman tavoitteisiin ja sen arkkitehtuuri on painokkaasti
puumateriaaliin perustuvaa. 

Hankkeeseen liittyvä arkkitehtuurikilpailu käynnistyi tammikuussa 2003.
Palkintolautakunnan mukaan parhaat ehdotukset ovat korkeatasoisia,
kokonaisvaltaisia, esteettisesti kestäviä ja tuoreita. Tapiolan
rakennusperinnön henkeen suhtauduttiin useimmissa ehdotuksissa kunnioittaen,
mutta kuitenkin myös omaa aikakauttaan ilmentäen. Palkintolautakunnan mukaan
kilpailuehdotukset antavat useita kehityskelpoisia ajatuksia ja malleja
puurakenteisen toimistokerrostalon tulemiselle. 

Modular Office -hanke tähtää puupohjaisin rakennusmateriaaleihin ja
ratkaisuihin perustuvan toimistorakennuksen rakentamiseen Tapiolaan. Keskeisiä
arviointiperusteita olivat ratkaisujen arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset
ominaisuudet, ekologisuus, rakenteiden teollinen valmistettavuus ja
investointina ja käyttökustannuksiltaan kilpailukykyinen toimitalo. 

Finnforest Modular Office -kilpailu järjestettiin avoimena pohjoismaisena
arkkitehtuurikutsukilpailuna. Tavoitteena oli löytää korkeatasoinen, toimiva ja
joustava toimistotalosuunnitelma, jossa puun ominaisuuksia on käytetty
kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti esimerkillisellä tavalla. Kilpailun
avulla etsittiin puurakennekokonaisuuksia välipohjiin ja ulkoseiniin sekä
toimiston sisäisiin seinäratkaisuihin. Samoin haettiin malleja muiden
rakennusmateriaalien luontevaksi yhdistämiseksi puurakenteisiin esteettisesti,
teknisesti ja taloudellisesti. 

Avoimessa kilpailuosassa tuli ehdotuksia 61 toimistolta.
Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin 10 toimistoa. Suomesta ARK-house Arkkitehdit
Oy Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen, Arkki- tehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen
Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto
Laiho-Pulkkinen-Rainio Oy, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, Arkkitehtitoimin-ta Oy
Kai Wartiainen, Helin & Co Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, 
Ruotsista Arkitekt Rolf Bergsten, sekä Kim Utzon Arkitekter Tanskasta. 

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Espoon kaupungin toimialajohtaja
Olavi Louko, muut jäsenet olivat Espoon kaupungin asemakaavapäällikkö Kristiina
Peltomaa, Finnforestista rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, viestintäjohtaja
Jukka-Pekka Vuori sekä Engineered Wood -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki
Castrén, Modular Office -hankearkkitehti Jarmo Pulkkinen, SAFAn
kilpailusihteeri Paula Huotelin sekä kilpailijoiden edustaja Juha Ilonen. 

Finnforestin kommentti Modular Office -hankkeen tavoitteista

” Puutuoteteollisuus on perinteisesti koettu raaka-ainetoimittajana. Korkea
teknologinen osaaminen ja korkean jalostusasteen tuotteet ovat kuitenkin
oleellinen osa tämän päivän puutuoteteollisuuden tuote- ja palveluvalikoimaa.
Esimerkkeinä rakennusosaratkaisut mm. lattioihin, kattoihin, ulkoseiniin ja
sisäseiniin, jotka ovat kustannustehokkaita ja muihin materiaaleihin
perustuviin rakennusosaratkaisuihin nähden kilpailukykyisiä. Puhumattakaan alan
ainutlaatuisesta ympäristökilpailukyvystä, jolla on yhä suurempi merkitys
kuluttajien keskuudessa. 

Modular Office -toimitalosta tulee nykyaikaisen puutuoteteollisuuden
käyntikortti”, kiteyttää Finnforestin rakentamisen johtaja ja
palkintolautakunnan jäsen Lauri Palojärvi. 

Lisätietoja: rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi 0500 507 447
 
Finnforest Oyj on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni 1,8 miljardin
euron liike-vaihdolla - se on osa Metsäliitto-Yhtymää. Finnforest tarjoaa
rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun
perustuvia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Finnforest toimii yli 20 maassa,
Skandinaviassa toimintoja hoitaa Moelven. Henkilökuntaa on yli 7 700. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa