Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Pekka Helinin Sydänpuu

04.09.03

Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittaja on Helin & Co
Arkkitehdit työryhmineen. Sydänpuu-nimisen ehdotuksen on suunnitellut Pekka
Helin. Palkintolautakunnan mukaan ehdotus vastaa hyvin kilpailuohjelman
tavoitteita; se on linjakas, näyttävä ja nojaa vahvasti puumateriaaliin.
Valmistuessaan talo on Pohjoismaiden suurin puurakenteinen toimistorakennus. 

Kilpailutehtävänä oli laatia suunnitteluehdotukset puurakenteiseksi
toimitaloksi noin 240 työntekijälle Espoon Tapiolaan. Rakennukseen tulee
sijoittumaan mm. Finnforest Oyj:n konsernitoimintoja. Rakennuksen kerrosalaksi
tulee asemakaavaluonnoksen mukaan 8 000 neliömetriä. Rakennuksesta tulee
viisikerroksinen, joista neljä pääkerrosta ovat puurakenteisia. Valmistuessaan
se on Pohjoismaiden suurin puurakenteinen toimistotalo. Rakentaminen käynnistyy
kesällä 2004 ja rakennus on valmis vuoden 2005 kesällä. 

Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Tapiolan Hakalehdossa. Tonttia rajoittavat
etelässä Länsiväylä, idässä Etelätuulentie ja pohjoisessa Tuulikuja.
Kilpailualue on osa nykyistä koulutonttia ja tontilla sijaitsee purettavaksi
määrätty koulurakennus. Alueelle ollaan laatimassa asema-kaavan muutosta, jossa
tullaan huomioimaan myös tämän kilpailun tulos. 

Helin & Co Arkkitehdit on perustettu 1999 ja on alansa tunnettu ja arvostettu
toimija. Helin & Co Arkkitehdit -toimiston tunnetuimpia viimeaikaisia töitä
ovat eduskuntatalon lisärakennus ja Nokian pääkonttorin laajennusosa Espoon
Keilaniemessä. Toimiston kärkinimi on perustaja Pekka Helin, jonka käsialaa on
myös Finnforest Modular Office -kilpailun voittajatyö. 

Toimistossa työskentelee 55 henkilöä, Sydänpuu-työryhmässä työskentelivät:
tekijä: Pekka Helin, arkkitehti SAFA, työryhmä: Vesa Jäntti, Tommi Sassi, Anna
Ivanejko, Hanna Euro, Satu Jaatinen, Marja-Riitta Norri, Ari Sahlman, Mariitta
Helineva, Jan Wolski. 

Erikoisasiantuntijat: Yrjö Wiherheimo, työhuone-layoutit, kalusteet,
maisemapuureliefi, Jukka Ala-Ojala, rakenteet, Jukka-Pekka Laaksonen,
palotekniikka, Pekka Saaristo, LVIA-tekniikka, Jarmo Ruotsalainen, sähkö- ja
atk-tekniikka. Avustajat: Titta Lumio, Kaarina Livola, Kirsi Pajunen, Jenni
Vuori, Julius Kekoni, Marjaliisa Honkanen 

Finnforest Modular Officessa tullaan hyödyntämään Moelvenin
moduulirakenneosaamista sekä Finnforestin kehittämiä rakennusratkaisuja:
seinä-, katto-, lattia- ja välipohjatuotteita sekä -järjestelmiä.  ”Modular
Office on puutuoteteollisuuden esiintulo kerros- ja toimistotalorakentamisessa.
Finnforestille se on myös moduuli- ja järjestelmätuotteiden esiintulo. 

Modular Officen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat arkkitehdit,
rakennesuunnittelijat, rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat. Rakennus tulee
olemaan toimiva, ja ekologisesti edistynyt verrattuna muihin, kilpaileviin
materiaaleihin perustuvia toimistotaloja. Sen kilpailukykyä lisää nopea
toteutettavuus. Modular Office on omistajalleen kilpailukykyinen investointi”, 
sanoo toimitusjohtaja Ari Martonen. 

Rakennuksen omistajaksi Tapiola-ryhmä

Rakennuksesta on tehty investointisopimus Tapiola-ryhmän vahinko- ja
eläkevakuutusyhtiöiden kanssa. Tapiolan kiinteistöjohtaja Asko Salminen sanoo,
että investointi nimenomaan Tapiolan keskustan alueella täyttää hyvin
vakuutusyhtiöiden tärkeät tuottavuus- ja turvaa-vuuskriteerit. 

Kilpailuun osallistuneet toimistot ja arvostelulautakunta

Finnforest Modular Office -kilpailu järjestettiin pohjoismaisena
arkkitehtuurikutsukilpailuna. Tavoitteena oli löytää korkeatasoinen, toimiva ja
joustava toimistotalosuunnitelma, jossa puun ominaisuuksia on käytetty
kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti esimerkillisellä tavalla. Kilpailun
avulla etsittiin puurakennekokonaisuuksia välipohjiin ja ulkoseiniin sekä
toimiston sisäisiin seinäratkaisuihin. Samoin haettiin malleja muiden
rakennusmateriaalien luontevaksi yhdistämiseksi puurakenteisiin esteettisesti,
teknisesti ja taloudellisesti. 

Avoimessa kilpailuosassa tuli hakemuksia 61 toimistolta.
Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin 10 toimistoa. Suomesta ARK-house Arkkitehdit
Oy Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen, Arkki-tehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen
Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto
Laiho-Pulkkinen-Rainio Oy, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, Arkkitehtitoiminta Oy
Kai Wartiainen, Helin & Co Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, 
Ruotsista Arkitekt Rolf Bergsten, sekä Kim Utzon Arkitekter Tanskasta. 

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Espoon kaupungin toimialajohtaja
Olavi Louko, muut jäsenet olivat Espoon kaupungin asemakaavapäällikkö Kristiina
Peltomaa, Finnforestista rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, viestintäjohtaja
Jukka-Pekka Vuori sekä Engineered Wood -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki
Castrén, Modular Office -hankearkkitehti Jarmo Pulkkinen, SAFAn
kilpailusihteeri Paula Huotelin sekä kilpailijoiden edustaja Juha Ilonen. 

Lisätietoja:
Rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi 0500 507 447
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Kosonen, 050 598 9562
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Markko Ihamuotila 050 598 7014
 
Tapiola-ryhmä: kiinteistöjohtaja Asko Salminen 0400 877 553

Finnforest Oyj on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni 1,8 miljardin
euron liikevaihdolla - ja osa Metsäliitto-Yhtymää. Finnforest tarjoaa
rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyyn-nin asiakkaille puuhun
perustuvia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Finnforest toimii yli 20 maassa,
Skandinaviassa toimija on Moelven. Henkilökuntaa on yli 7 700. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa