Finnforest Oyj:hin uudistettu toimintamalli ja organisaatio 1.9.2003

Lähtökohtana asiakaspalvelun parantaminen

Finnforestin liiketoimintamallia selkeytetään. Nyt tehtävät muutokset
vahvistavat strategian toteutusta. Sen mukaisesti yhtiön päämäärä on johtavan
aseman saavuttaminen Euroopan markkinoilla puun käytössä rakentamisen, kaupan
ja teollisuuden loppukäyttöalueilla. Keskeiset keinot päämäärän saavuttamiseksi
ovat aito yhteistyö liiketoimintaryhmien ja tuoteryhmien välillä, eli One Shop
Finnforest -toimintamalli. Tavoitteet ovat yksiselitteisesti selkeämpi
asiakaslähtökohta liiketoimintaprosessien organisoimisessa sekä tehokkaampi
pääoman kierto ja sen käyttö kohti parempaa kannattavuutta. 

Konserniin perustetaan uusi Myynti ja jakelu -liiketoimintaryhmä.
Liiketoimintaryhmän johtoon on nimitetty Finnforestin konsernijohtoryhmän jäsen
DI Timo Kouri. Asiakkaan tuoteportfolioon lisäarvoa tuottavat toimenpiteet -
tuotteet, palvelut, myynti, jakelu - varmistetaan uudessa
liiketoimintaryhmässä. Sen tehtävänä on taata Finnforestin myyntiverkoston,
maaorganisaatioiden sekä teollisten liiketoimintaryhmien Solid Woodin ja
Engineered Woodin välinen yhteistyö. Samalla tehostetaan myyntiverkoston
johtamista ja markkina-alueorganisaatiota One Shop -malliin. 

Tradenomi Mikko Kilpeläinen on nimitetty Myynti ja jakelu -liiketoimintaryhmän
ja Finnforest-konsernin Chief Business Controlleriksi ja johtoryhmän jäseneksi.
Hänen tehtävänään on kehittää tulosmittausta, tavoitteenasetantaa sekä
valvontaa ja varmistaa niiden toimivuus asiakaskeskeisen toimintamallin
tukemiseksi. 

Finnforestin alihankkijayhteistyö ja ympäristöasiat liitetään
tuoteportfolio-toimintoon, jota johtaa konsernijohtoryhmän jäsen DI Esa
Kosonen. 

Finnforestiin perustetaan operatiivinen johtoryhmä konsernijohtoryhmän sisälle

One Shop Finnforest -toimintamallia ohjaamaan on perustettu konsernijohtoryhmän
sisälle operatiivinen johtoryhmä, ja sen puheenjohtajaksi ja konsernin Chief
Operating Officeriksi on nimitetty Timo Kouri. Muut jäsenet ovat: Heikki
Castrén, Timo Pekkola, Esa Kosonen ja Mikko Kilpeläinen. 

Timo Kouri nimitetään samalla Finnforestin konsernijohtoryhmän
varapuheenjohtajaksi. Konsernijohtoryhmän puheenjohtajana toimii
toimitusjohtaja Ari Martonen. Muut jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat: Bo
Borgström: toimitusjohtajan varamies, Moelvenin toimitusjohtaja,
markkina-alueet Norja, Ruotsi, Tanska, Heikki Castrén: Engineered Wood
-liiketoimintaryhmä, Olli Hirvonen: johtamisjärjestelmät ja palkitseminen,
henkilöstö, lakiasiat, Veikko Hoikkala: markkina-alueet Venäjä ja Kaukoitä,
Markko Ihamuotila: markkinointi ja viestintä, Mikko Kilpeläinen: Business
Controlling, Esa Kosonen: tuoteportfolio, tuotehankinta, tutkimus- ja kehitys,
uudet tuot-teet, jalostustuotanto, ympäristö, Timo Kouri: Myynti ja jakelu -
liiketoimintaryhmä, myyntiverkosto, IT, logistiikka, markkina-alueet Hollanti,
Belgia, Italia, Pohjois-Amerikka, Puola, Turkki, Romania, Slovakia, Tsekki,
Unkari, Timo Pekkola: Solid Wood -liiketoimintaryhmä, puunhankinta,
markkina-alue Suomi, Ole Salvén: markkina-alueet Saksa, Ranska, Itävalta,
Espanja ja Portugali, Matti Sihvonen: strategiajohtaminen, johtoryhmän
sihteeri, Ilkka Silvanto: talous, rahoitus, riskienhallinta, yrityskauppa- ja
allianssianalyysit, investoinnit ja energia, John Tong: avainasiakaskonsepti,
Finnforest UK ja Irlanti. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 01046 94870
 

Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni ja osa
Metsäliitto-Yhtymää. Konsernin kaksi teollista liiketoimintaryhmää ovat
saharyhmä Solid Wood sekä puutuoteteollisuusryhmä Engineered Wood. Finnforest
tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun- ja jälleenmyynnin asiakkaille
puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Finnforest toimii yli 20 maassa,
Skandinaviassa toimija on Moelven. Henkilö-kuntaa on 7 700. Lisätietoja:
www.finnforest.fi. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa