Finnforest Oyj ja Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi allekirjoittivat sopimuksen

14.03.05

Finnforest Oyj ja Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi ovat
allekirjoittaneet sopimuksen liittyen Finnforestin Punkaharjun Kertopuutehtaan
laajennusinvestointiin. Sopimus sisältää Finnforestin kiinteistön myynnin
perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle sekä edelleen maa- ja
kiinteistövuokrasopimukset Finnforestin ja kiinteistöosakeyhtiön välillä. 

Finnforest Oyj ilmoitti tiedotteessaan 28.1.2005 laajentavansa Punkaharjun
Kerto-yksikköään kasvattamalla tuotantokapasiteettiaan siellä 70 000
kuutiometristä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Tuotantotilojen laajennus
toteutetaan yhteistyössä Punkaharjun kunnan sekä Itä-Savon kuntayhtymän kanssa.
Järjestelyssä perustettiin kiinteistöosakeyhtiö, josta Punkaharjun kunta
omistaa 51 % ja Itä-Savon alu-een kuntayhtymä 49 %. Kiinteistöosakeyhtiö ostaa
tehdyn sopimuksen mukaisesti Finnforestin nykyi-sen Kertopuun
tuotantokiinteistön ja vastaa investoinnille tarvittavasta kiinteistön
laajennuksesta. Finnforest vuokraa tuotantotilat pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella. 

Laajennusinvestointi on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa. Työllistävä
vaikutus on 130 henkilöä, joista 50 tuotannossa ja 80 puunhankinnassa ja
alihankinnassa. Investointiprojektin rakennusaikainen työllistävä vaikutus on
150 henkilötyövuotta. Laajennustyöt alkavat 1.4.2005, ja tuotantoon päästään
helmikuussa 2006. Koneet ja laitteet on tilattu suomalaiselta
Raute-konsernilta. Finnforest on hakenut laajennukselle Kauppa- ja
teollisuusministeriöltä investointi- ja käynnistysavustusta. 
 
Lisätietoja:  Timo Kouri, operatiivisen toiminnan johtaja, GSM 050 598 8840
Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa