Finnforestin Aurinkorinne sai vuoden Puupalkinnon

29.09.04

Finnforest Oyj:n, Skanskan ja Espoon kaupungin yhteinen rakennuskohde
Aurinkorinne Espoon Friisilässä sai tämänvuotisen Puupalkinnon. 

Puuinformaatio ry jakaa vuosittain puupalkinnon kohteelle, joka edustaa
korkeatasoista puuarkkitehtuuria, käyttää puuta esimerkillisesti sisätiloissa
tai edistää merkittävästi puurakennustekniikkaa. Vuodesta 1994 alkaen jaettu
puupalkinto on kattanut aikajakson, jolloin suomalainen puurakentaminen on
laajentunut uusille alueille ja kehittynyt valtavasti. Kirjoa kuvaavat
aikaisemmat puupalkinnon saaneet kohteet: Metsolan ala-asteen koulu
Helsingissä, Kylmäluoman leirintäalueen vastaanottorakennus Taivalkoskella,
Viikin puukerrostalot Helsingissä, Vihantasalmen puusilta Mäntyharjulla,
Sibelius- talo Lahdessa, Kierikkikeskus Yli-Iissä sekä Puu-Linnanmaan
asuntoalue Oulussa. 

Vuoden 2004 puupalkintoehdokkaiksi valittiin kymmenen rakennuskohdetta, jotka
edustavat monipuolisesti uusinta suomalaista arkkitehtuuria ja
rakentamistekniikkaa. Ehdokkaiden erilaisista luonteista johtuen
palkintolautakunta päätti poikkeuksellisesti jakaa kaksi puupalkintoa, jotka
myönnetään Laaja-salon kirkolle Helsingissä ja Aurinkorinteen pientaloalueelle
Espoon Friisilässä. Palkitut edustavat kahta täysin erilaista rakentamisen
sektoria: julkista, sakraalia arkkitehtuuria ja modernia asumisen
arkkitehtuuria. 

Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet Puuinformaatio ry:n toimitusjohtaja,
arkkitehti SAFA, TkL Mik-ko Viljakainen, metsänhoitaja Pertti Hämäläinen Wood
Focus Oy ja arkkitehti SAFA Pekka Heikki-nen. Palkintolautakunnan sihteerinä on
toiminut arkkitehti SAFA Jussi Vepsäläinen. Vierailijaksi palkintolautakuntaan
kutsuttiin Münchenin Teknillisen yliopiston puuarkkitehtuurin professori,
arkkitehti Hermann Kaufmann. 

Friisilän Aurinkorinteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Juha Kronlöf &
Pauliina Vihinen. Aurinkorinne on moderni, kaupunkimainen pientaloalue, jossa
on käytetty puurakenteisten elementtien lisäksi korkealle jalostettuja
puumateriaaleja sekä ulko- että sisäverhouksessa. Asuintaloja alueella on 24,
joiden pinta-alat vaihtelevat 115-146 as. m2. Rakentamistapa oli teollinen. 

Kaupunkimainen pientaloalue on Suomessa uusi konsepti, jonka pioneerihanke
vuonna 2001 käynnistetty ja keväällä 2004 valmistunut Friisilä oli. Siirtyminen
kerrostalotuotannosta pientalojen alueraken-tamiseen on rakennusliikkeille
suuri haaste ja puutuoteteollisuudelle erinomainen mahdollisuus. Onnistuminen
edellyttää puutuoteteollisuudessakin verkottumista suurten ja pk-yritysten
kesken. 

Finnforest on toteuttanut kohteen yhteistyössä Espoon kaupungin ja Skanskan
kanssa. Lisäksi hanketta ohjasi kehittämisryhmä, jossa toteuttajien ja
arkkitehdin lisäksi oli muun muassa TKK:n, Tekesin ja VTT:n edustajat. Hanke
osoitti muun muassa, että valittu yhteistyörakenne oli oikea ja että puusta
saatavaa liikevaihtoa voidaan erittäin merkittävästi nostaa lisäämällä
tuotteisiin suunnittelu-, logistiikka- ja asennuspalveluja, eli siirtymällä
tuoteosatoimituksiin. Hankkeen käynnistämisen aikaiset arviot ovat olleet
oikeat, sen osoittaa nyt nopeasti lisääntyvä pientalotuotanto, sekä puun vahva
markkinaosuus siinä. 

Lisätietoa: Finnforest Oyj, rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi 0500 507 447   

Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on yli
1,8 miljardia euroa ja henkilökuntaa on 8 000. Finnforest on
Metsäliitto-Yhtymän ydinliiketoimintaa. Finnforest palvelee yli 20 maassa.
Skandinaviassa toimija on Moelven. Finnforest tarjoaa rakentamisen,
teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia
tuote- ja palveluratkaisuja. Lisää tietoa yhtiöstä: www.finnforest.fi,
www.finnforest.com ja www.moelven.com 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa