FINNFORESTIN HARTOLAN MODUULITEHTAAN AVAJAISET 24.5.2005 (Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja Kari Jordan puhe avajaisissa)

FINNFOREST OYJ
TIEDOTE

Julkaistavissa 24.5.2005 klo 15.30

Herra ministeri, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat 

Metsäliitto-Yhtymä, metsänomistajat ovat aktiivisesti edistäneet
metsäteollisuuden kehitystä Suomessa, lainkaan unohtamatta toimintamme
laajempia ulottuvuuksia. Vaikka Suomi sijainti- ja kustannusvertailussa jääkin
jälkeen, on vallalla käsitys, että uudet, suuret, innovatiiviset ja
tehokkaimmat selviävät. 

M-realin Kaskisten 190 miljoonan euron investoinnit ovat parasta aikaa
loppusuoralla.  Maaliskuussa ilmoitettiin Simpeleen kartonkitehtaan 60
miljoonan euron investoinnista. Finnforest aloitti tammikuussa Punkaharjun
Kertopuun tuotantoyksikön laajennuksen ja tuotantokapasiteetti kasvaa ensi
vuonna 60 000 kuutiometrillä. Tämän vaiheen investointi on noin 20 milj. euroa.
Kokonaisinvestoinnit Punkaharjun tuotantolaitoksilla nousevat 70 miljoonaan
euroon kahden investointivaiheen ja voimalan valmistumisen myötä. Mm. nämä
kaikki noin viiden vuoden aikana. Olemme nyt täällä Finnforestin Hartolan
Moduulirakentamisen yksikössä, jonka investoinnista päätettiin vuoden 2003
lopulla ja itse talotuotantohan käynnistettiin viime vuoden lopulla. 

Miksi sitten suomalainen metsäteollisuus investoi puutuoteteollisuudessa näihin
kohteisiin. Kertopuu on suomalaista innovatiivista puuosaamista, jota
Finnforest on tuottanut jo seitsemänkymmentäluvulta asti ja on nyt Euroopan
markkinajohtaja. Kertopuun menestyksen taustalla ovat vankka tuotekehitys ja
palvelukonseptien rakentaminen. Kertoa viedään kaikkialle Eurooppaan, 22
maahan. Täällä tehdaskierroksella nähty teollinen valmistalojen rakentaminen ei
myöskään ole mikään pilottihanke. Moduulirakentamisesta Finnforestin
tytäryhtiöllä Moelvenillä on vahva osaaminen ja 30 vuoden kokemus
Skandinaviassa. Hartolan osaamisen monistaminen Eurooppaan ja lähialueille on
tulevaisuuden kysymys. 

Kun Metsäliitossa keskusteltiin ensimmäisiä kertoja kotimaisen moduulituotannon
käynnistämisestä, tuotannon sijoituspaikalle oli olemassa vaihtoehtoja.
Finnforest päätyi Hartolaan. Hyvä yhteistyö Hartolan kunnan kanssa,
tuotantohallin ja toimisto- ja sosiaalitilojen rakennuttaminen sekä henkilöstön
rekrytointiin ja koulutukseen osallistuminen, niin kuin tämän, tänään ministeri
Mannisen avaaman Moduulitalotuotantolaitoksen kohdalla ei tähtää vain
työpaikkojen lisääntymiseen. Tehdas synnyttää kuntaan myös jatkojalostusta ja
alihankintaa sekä houkuttelee parhaimmillaan naapuriin uusia yrittäjiä.
Hartolassa työpaikkoja syntyy vaiheittain 50:stä 100:aan ja tuotannon päästessä
vauhtiin saman verran ihmisiä työllistyy alihankkijoiden ja yhteistyöyritysten
halleissa sekä urakoitsijoiden toimistoissa. 

Myös metsänomistajien odotukset ovat investointien myötä toteutuneet.
Kotimaiselle puulle riittää enemmän kysyntää. 

Puumarkkinoilla on ollut vilkasta, ja rakentamisen loppukäyttöalue nielee
erityisesti korkea- ja tasalaatuista kuusitukkia. Tämän talon raaka-aineet
tulevat lähialueiden metsistä. Jalostus Kerto- ja liimapuuksi,
ulkoverhoilulaudoiksi, vaneriksi ja lämpöpuuksi tapahtuu finnforestilaisten
osaajien toimesta läheisillä tuotantolaitoksilla. Liimapuupalkit toimitetaan
tästä takana sijaitsevasta Kuningaspalkin tuotannosta ja yhdessä nämä toiminnot
muodostavat Hartolaan tuotantointergraatin. 

Täällä läsnä oleva juhlaväki voi varmaan yhtyä lausuntooni, että metsän tukkien
päätyminen toimistotaloihin ja kotien rakennusmateriaaleiksi on myös arvokas
ekoteko. 
Puu on ainoa uusiutuva rakennusmateriaali. Sen valmistusprosessiin kuluu
vähemmän energiaa kuin muiden rakennusmateriaalien valmistamiseen.
Puutuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää
merkittävästi. Kysymys on siis yhteiskunnallisesti merkittävästä valinnasta.
Tämän lisäksi kaikki ”me rakentajat” tiedämme, että puu on miellyttävä
materiaali, korjattava, kierrätettävä, vähäpäästöinen, energiatehokas ja
arkkitehtien käsissä ja mielissä se muuntuu moneksi. Jopa uudistuneet
palomääräykset on saatu nykytietämyksen tasolle ja puurakentaminen on päässyt
näissä normistoissa muiden rakennusmateriaalien kanssa yhdenvertaiseen asemaan. 

Ylijohtaja Teuvo Ijäksen luotsaaman työryhmän ehdotukset Puurakentamisen
edistämiseksi ja asuntotuotannon pientalovaltaistamiseksi on otettu ilolla
tarkasteluun ja toteutukseen myös Metsäliitto-Yhtymässä. Ei pelkästään
puutuoteteollisuuden liiketaloudellisesta näkökulmasta, vaan myös
loppukäyttäjien, suomalaisten asukkaiden, perheiden näkökulmasta. Ihmiset
haluavat asua mieluummin kaupunkimaisissa pientalokortteleissa,
kohtuuhintaisissa ja asumistarpeiden mukaan muunneltavissa kodeissa.
Yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan kuuluu myös pyrkimys lisätä ihmisten
hyvinvointia tuotteidemme, ratkaisujemme ja toimintamme avulla. 

Mahdollisuuksia pientalotuotannon lisäämiseen on erityisesti kasvavilla
alueilla - nyt voi vielä vaikut-taa kasvualueiden asumismuotoihin. Perheille
asunnon ja asuinpaikkakunnan valinta on yksi merkittävimmistä päätöksistä.
Ostajien kysyntää pientaloille on olemassa, kotitalouksien, yksityisen
kulutuksen kasvu on ollut nopeaa, inflaatio on ollut alhainen, korot ovat
historiallisen alhaiset, vain kaavoitetusta tonttimaasta on ollut pulaa. Nyt
pitäisi rakentajien, rakennuttajien, ja teollisuuden löytää yhteistyön avaimet
kuntien kaavoituksen ja viranomaisten kanssa pientalovaltaisen asumismuodon
edistämiseksi ja viihtyisien, toimivien asuinalueiden rakentamiseksi. 

Kansainvälisillä areenoilla koko metsä- ja puutuoteteollisuuden olisi
yhdistettävä voimansa puun käytön edistämisessä rakentamisessa ja kilpailukyvyn
nostamisessa. Se miten jatkossa huolehditaan puutuoteteollisuuden
toimintaedellytyksistä Suomessa ja Euroopassa on alan kannalta erityisen
ratkaisevaa. Tulevaisuuden uhkakuvat pitää tunnistaa ajoissa.
Metsäsertifiointijärjestelmien kilpailu voi pahimmillaan muodostaa aivan väärin
argumentoinnein ja perustein suomalaiselle puulle kaupan teknisen esteen. 

Metsäliitto on linjannut sitoutuvansa Suomen kansalliseen metsäsertifiointiin
ja sen kriteereiden noudattamiseen. Onkin tärkeää, että tämä
sertifiointijärjestelmä tulee laajasti hyväksyttyä kilpailevien järjestelmien
rinnalla. Eurooppaa tulee jatkossakin voida rakentaa uusiutuviin
raaka-aineisiin perustuvilla materiaaleilla, reilun kilpailun periaatteita
noudattaen ja keinotekoisia esteitä puunkäytöltä poistaen. 

Hyvät kuulijat,

Metsäliitossa elää halu olla Euroopan johtava puutuoteratkaisujen tarjoaja.
Siksi meillä on ollut ilo kutsua teidät tänään tänne ja on upeaa nähdä, että
näin moni on kutsua noudattanut. Yhteistyöllä pääsemme parhaaseen
lopputulokseen. 

Toimitusjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto Osuuskunta, puh. 010469 5200,   
kari.jordan@metsaliitto.fi

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa