Finnforestin toimitalohankkeen arkkitehtuurikilpailuun kutsuttavat valittu

20.03.03

Finnforest Oyj:n järjestämään pohjoismaiseen Modular Office
-arkkitehtuurikilpailuun kutsuttavat arkkitehdit on valittu. Ilmoittautumisia
tuli kaikkiaan 61. Kilpailuun valittiin kahdeksan toimistoa Suomesta, yksi
Ruotsista ja yksi Tanskasta. Kilpailun kohteena on Espoon Tapiolaan
rakennettava puurakenteinen toimitalo, jonne tulee sijoittumaan Finnforestin
konsernihallinto ja muita yrityksiä. Rakennus on valmistuessaan kooltaan noin
8000 neliömetriä ja Suomen suurin puurakenteinen investointina ja
käyttökustannuksiltaan kilpailukykyinen toimitalo. 

Kilpailuun osallistuvat Suomesta ARK-house Arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy,
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto
Laiho-Pulkkinen-Rainio Oy, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, Arkkitehtitoiminta Oy
Kai Wartiainen, Helin & Co Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy.
Ruotsista Arkitekt Rolf Bergsten, sekä Kim Utzon Arkitekter Tanskasta.
Kilpailun voittaja julkistetaan syyskuussa 2003. 

Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kanssa.
Palkintolautakuntaan ovat SAFAn lisäksi asettaneet edustajansa Espoon kaupunki
ja Finnforest. 

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii Espoon kaupungin toimialajohtaja
Olavi Louko, muut jäsenet ovat Espoon kaupungin asemakaavapäällikkö Kristiina
Peltomaa, Finnforestista rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, viestintäjohtaja
Jukka-Pekka Vuori sekä Engineered Wood -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki
Castrén, Modular Office hankearkkitehti Jarmo Pulkkinen, sekä SAFAn
kilpailusihteeri Paula Huotelin. 

Myöhemmin palkintolautakuntaan valitaan vielä SAFAn nimeämä kilpailijoiden
edustaja. 

Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikutsukilpailulla pyritään löytämään
korkeatasoinen ja joustava puurakenteinen toimitalosuunnitelma. 

Kilpailulla etsitään puurakennekokonaisuuksia välipohjiin, lattia- ja
kattojärjestelmiin, ulkoseiniin ja sisäseinäratkaisuihin. Samalla halutaan
yhdistää muita rakennusmateriaaleja puurakenteisiin teknisesti toimivaksi ja
esteettiseksi kokonaisuudeksi. Keskeisiä arviointiperusteita ovat ratkaisujen
arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ominaisuudet, kokonaistaloudellisuus,
rakenteiden teollinen valmistettavuus sekä ekologisuus. 

Toimitalohanke on myös yksi esimerkkikohteista Rakennusteollisuus RT ry:n
rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus- ja elinkaarimittariston
pilotointiohjelmassa. Siinä arvioidaan rakennuksen ekotehokkuutta ja
elinkaariedullisuutta, sekä testataan niiden mittaamiseen suunniteltuja
mittareita. 

Lisätietoja: rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi 0500 507 447,
viestintäjohtaja Jukka-PekkaVuori 050 598 7064. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa