Finnforestin vastuuraportointi palkittiin

20.10.04

Finnforestin vuoden 2003 vastuuraportointi sai kolmannen palkinnon ympäristö-
ja yhteiskuntavastuu-raportoinnin kilpailussa. Palkinnon luovutti
ympäristöministeri Jan-Erik Enestam OtaEco '04 Ympäristö, yhteiskuntavastuu &
globalisaatio -kongressissa 19.10. 

Kilpailu oli suunnattu yrityksille ja julkisille organisaatioille, ja se
järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa. Kilpailun tavoitteena on kehittää
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnin laatua ja käytäntöjä sekä lisätä
yritysten ja organisaatioiden kiinnostusta raportointia kohtaan. Kilpailu ei
ota kantaa organisaatioissa tehtävään varsinaiseen ympäristö- tai
yhteiskuntavastuutyöhön, vaan arvioi ainoastaan raportoinnin tasoa. 

Kilpailussa arvioitiin ilmoittautuneiden lisäksi kaikki pörssin päälistan
yritykset sekä Suomen suurimmat listaamattomat yritykset. Osallistujat
arvioidaan kolmessa ryhmässä: suuret yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset
sekä julkiset organisaatiot. Arviointikriteerit perustuvat European
Sustainability Reporting Awards (ESRA) 
-kilpailun kriteeristöön sekä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeisiin. 

Kilpailussa oli kolme sarjaa: kokonaisraportti-sarja, jossa arvioitiin
vuosikertomus, ympäristö- tai yhteiskunta-vastuuraportti sekä raportointisivut
Internetissä, erillisraporttisarja, jossa arvioitiin vain ympäristö- tai
yhteis-kuntavastuuraportti, sekä EMAS-raporttisarja. Finnforest arvioitiin
kokonaisraporttisarjassa, jossa eri osioita painotettiin seuraavasti:
vuosikertomus 30 %, Internetin vuosikertomus- ja vastuuraporttisivut 30 %, ja
vastuu-raportti 40 %. Sarjassa oli kaikkiaan 160 osallistujaa, Finnforestin
edelle sijoittuivat Kesko Oyj ja Fortum Oyj. 

Kilpailun järjestivät kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö,
KHT-yhdistys ry, LTT-Tutkimus Oy, Taloudellinen Tiedotustoimisto,
Ympäristöjohtamisen yhdistys ry ja Kauppalehti. Raporttien arvioinnista
vasta-si LTT-Tutkimus Oy, palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi KHT Hannu
Koskinen, KHT-yhdistyksestä. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa